W Michałowie wszyscy na tych samych prawach

 |  Written by Tomasz A S  |  3
 Jerzy Białobok
zam. Michałów 148a
28 – 411 Michałów
 
 Pan
Krzysztof  JURGIEL
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00 -930 Warszawa
 
 
            W związku z podanymi do publicznej wiadomości nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi warunków formalno – prawnych związanymi z umową najmu lokalu mieszkalnego na terenie Stadniny Koni Michałów Sp. z o.o. wyjaśniam, co następuje:
 
Umowę najmu jako Prezes Zarządu – pracownik spółki wraz z żona – także pracownikiem spółki zawarłem na piśmie z pełnomocnikiem spółki, którym była dla dokonania tej czynności, Kazimiera Oleksy główna księgowa spółki. Takie zawarcie umowy jest prawnie dopuszczalne, a w tej konkretnej sprawie było jedynym możliwym do zastosowania.
Umowa ma charakter standardowy stosowany w Stadninie ze wszystkimi pozostałymi pracownikami, którzy wynajmują mieszkania zakładowe. Kwestia okresu, na jaki została zawarta umowa, związana była wyłącznie z powołaniem na stanowisko prezesa na czas nieoznaczony, tak jak w przypadku poprzednika Ignacego Jaworowskiego
Nieprawdziwa jest informacja, że czynsz najmu za mieszkanie zakładowe wynosi symboliczną złotówkę.
Wysokość czynszu miesięcznego wynosi 785,00 zł, na który składa się stawka podstawowa 0,60 zł za m2 powierzchni za wynajem, 2,97 zł za m2 powierzchni za OC, co daje stawkę czynszu w wysokości 3,57 zł m2 z tym, że opłaty z tytuły OC ponoszę samodzielnie nabywając olej opałowy, a stawkę czynszu wpłacam do kasy Stadniny.
Ponadto ponoszę miesięcznie opłaty z tytułu energii elektrycznej w wysokości około 200,00 zł miesięcznie, według wskazań licznika, oraz około 60,00 zł miesięcznie z tytułu opłat wod-kan, także według wskazań licznika, płatne do kasy Stadniny.
Łączna wysokość czynszu i opłat z tytułu najmu lokalu mieszkaniowego wynosi miesięcznie około 985,00 zł i jest udokumentowana w postaci stosownych rachunków i pokwitowań.
 
 
 
Do wiadomości:
  1. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych,
  2. a/a
 
Michałów 28 luty 2016 r.
5
5 (1)

3 Comments

Obrazek użytkownika Tomasz A S

Tomasz A S
Domek, w którym mieszkają Białobokowie jest wyposażony przez nich samych we własne sprzęty domowe i meble (z wyjątkiem oczywiście kominka) i lodówkę, pralkę, zmywarkę itp.
Po śmierci dyrektora Jaworowskiego, wiele lat mieszkała tam wdowa, Pani Maria, zanim nie zadecydowała sama przenieść się do córek do Krakowa.
Na zdjęciu zrobionym przez dziennikarza gazety FAKT widać jaka jest to "willa z dwoma garażami".
Na pewno "Najlepszy Hodowca Świata Koni Arabskich" lat 2014 i 2016 nigdy nie przyjmował u siebie znamienitych gości, bo nie chciałby obniżać swego prestiżu i prestiżu Polski, gdyby zobaczyli jak mieszka! 
Obrazek użytkownika Tomasz A S

Tomasz A S
Skandal! Najbardziej zainteresowani nie zaproszeni na konferencję prasową Ministra Rolnictwa na temat "nadużyć w stadninach".
Jerzy Białobok którego zapytałem, dlaczego pomimo to nie przyjadą do Warszawy odpowiedział: "Nie będziemy sie narażać na odmowę wejścia na konferencję - nie jesteśmy dziennikarzami. Gdy tydzień temu organizowaliśmy konferencję prasową zaprośilismy dyrektora Humięckiego i przedstawicieli ministerstwa - nikt się nie stawił, aby odpowiedziec na pytania dziennikarzy".

Bezpośrednią relację z konferencji organizuje w internecie miesięcznik Świat Koni o godz 11-ej:
http://www.swiatkoni.pl/news/10623,konferencja.html

Więcej notek tego samego Autora:

=>>