Janusz40 - blog

 |  Written by Janusz40  |  3

Dzisiaj okazało sie, że ustępujący obóz władzy na ściśle wojskowe stanowiska wyznaczył swoich funkcjonariuszy - tzn. funkcjonariuszy partyjnych, którzy wykonując swoją partyjną misję, obdarzeni zostali dla kamuflażu stopniami wojskowymi (nawet stopniem pułkownika, jak to widać na przykładzie K. Duszy). Dufny w siłę swoich partyjnych opiekunów - nie podporządkował się aktualnym wojskowym przełożonym, a fizycznie odsunięty od urzędu - udał się na skargę do swoich rzeczywistych mocodawców.

5
5 (6)
 |  Written by Janusz40  |  0

Zacytuję tylko klasyka: "niektórzy posłowie opozycyjnych partii nie są tak głupi na jakich wyglądają - oni są głupsi". To tytułem wstępu do kilku uwag dotyczacych propozycji składu orzekajacego w TK.

Właściwie, to prezes TK ma w obecnym kształcie tego sądu nieograniczony wpływ na werykt; wystarczy dwóch sędziów o takich samych preferencjachi, ich się wystawia pod swoim kierownictwem i pozostaje tylko polecić sekretarzowi nadać formę wyrokowi formę czytelną...

5
5 (2)
 |  Written by Janusz40  |  0

Może nie mam szczęścia, ale "pytania" posłów opozycyjnych, których dziesiatki wysłuchałem, to jedna sztampa i nuda, popisy ze znajomości aforyzmów, tylko cytowanych nie a'propos. Nikt np. nie uzasadnił zastrzeżeń do wymogu zgody 2/3 składu orzekajacego przy rozstrzyganiu spraw przez TK. Dlaczego to brak rozstrzygnięcia ma być gorszym rezultatem od widzi mi się (przepraszam - od przekonania wybitnych autorytetów prawniczych) trzech sędziów (odpowiednio dobranych przez prezesa TK (jak to ma miejsce teraz).

 

5
5 (4)
 |  Written by Janusz40  |  25

      J. Kaczyński w przemówieniu pod TK mówił z wyraźnym nawiązaniem do historii Polski o ludziach "gorszego sortu". Starsi Polacy wiedzą doskonale o kogo idzie - z lektur Sienkiewicza (oczywicie Henryka) z Mickiewicza i in. Wiadomo, że wsród arystokracji była większość wspaniałych wodzów i polskkich patriotów, byli też tacy, którzy Polskę traktowali jak "postaw sukna", tacy, którzy osobistą karierę stawiali ponad dobro Polski i o takich mówił prezez PIS. Przypomnę tylko trzech: Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski.

5
5 (2)
 |  Written by Janusz40  |  0

Kłopot z takim dyktatorem; można pominąć starożytność, ale w czasach nowożytnych ukształtował się nowy typ dyktatora - Piotr I, czy Karol XII potrafili osobiście robić uzytek z miecza - posłuch był. To trwa do dzisiaj - albo fizyczna barbarzyńska postura (Łukaszenka), albo niebywała sprawność fizyczna i przebiegłość (Putin). Były i są dyktatury zbrodnicze - Stalin , Hitler, kolejne Kimy, sa dyktatury wynikające z bogactwa i arystokratycznej kastowości - kraje arabskie. Bywają dyktatury oparte na ortodoksyjnej religii.

5
5 (2)
 |  Written by Janusz40  |  0

Po okupacji niemieckiej i stalinowskim zniewoleniu ukształtował się w Polsce ustrój postkomunistyczny (z krótkimi przerwami). Elity inteligenckie sięgające swoją tradycją I i II Rzeczypospolitej uległy w dużej mierze zatraceniu. To jest źródło trudności i niepowodzeń w osiagnięciu właściwego tempa rozwoju państwa - w kierunku pełnej demokracji i pełnej narodowej tożsamości. Na czele pięknego oddolnego ruchu społecznego „Solidarność” stanęli z jednej strony przefarbowani działacze współpracujacy przedtem z komuną (Mazowiecki) i przedtawiciele świata pracy.

5
5 (1)
 |  Written by Janusz40  |  0

Ponadto:

W mądrzejszych kręgach PO (trudno o nie w tej partii, ale jednak są takie) przebija się nieśmiało myśl, że to "wina Tuska":

5
5 (3)
 |  Written by Janusz40  |  1

          To jest spór o to, czy "własciciele III RP" będą nimi w dalszym ciagu, czy Polacy odzyskają Polskę. Owi właściciele, to nie tylko prominenci partii rządzących Polską przez 8 lat, to także swoi ludzie wyznaczeni do pełnienia różnych stanowisk w gospodarce narodowej w publicznych mediach, na uczelniach w aparacie sądowniczym itp.

5
5 (3)
 |  Written by Janusz40  |  4

To nie walka z emisją CO2, to walka z "polska" emisją CO2

Na temat pakietu energetyczno-klimatycznego pisałem wielokrotnie - odnoszę wrażenie, że nikt z publicystów i dziennikarzy i mało który polityk ma chęć wypowiadanioa sie na ten temat; ciagle słyszę tylko takie bezdennie głupie stwierdzenia, że problem emisji CO2 dotyczy Polski, gdyż mamy energetyke opartą na weglu.

5
5 (1)
 |  Written by Janusz40  |  0

           "Kto rządzi Anglią - rząd, czy związki zawodowe" - pytał dramatycznie premier Wilson w parlamencie. Brytyjski parlament znalazł wyjście - oczywiście rząd...

           Można po publicznych wypowiedziach byłych prezesów TK i obecnego - Rzeplińskiego) na pytanie kto rządzi Polską- rząd, prezydent, sejm, senat, czy trybunał konstytucyjny - odpowiedzieć tylko: oczywiście TK. Oto miara niedoskonałości prawa, niedoskonałości ustaleń konstytucyjnych - stwarzających możliwość dowolnej (prawie) interpretacji.

5
5 (2)

Strony