Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  8
W czasie sowieckiej okupacji Łomży ważną rolę spełniała prasa gadzinowa, wydawana w języku polskim.

5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  2
W końcu września 1939 roku żołnierze sowieccy wkroczyli do Łomży.

     W przeddzień agresji sowieckiej na Polskę, w dniu 16 września 1939 roku w rozkazie nr 005 Rada Wojenna Frontu Białoruskiego wskazywała, iż „idziemy nie jako zdobywcy, lecz jako wyzwoliciele naszych braci Białorusinów, Ukraińców i ludu pracującego Polski”.

5
5 (4)
 |  Written by Godziemba  |  4
Władysław Studnicki był zdecydowanym  przeciwnikiem współpracy polsko-rosyjskiej.

     „Kapitałem politycznym – podkreślał Studnicki – jaki urobiłem sobie na Syberii była znajomość Rosji i niechęć ku niej jako głównej antagonistki Polski”. I dodawał: „Stosunki polsko-rosyjskie dadzą się streścić w słowach: 15 wojen, podziały, ujarzmienie, powstania, prześladowania, męczeństwo i bohaterstwo jednostek, niewola, (…) sprzeczność cywilizacyjna, sprzeczność ustrojowa od zarania dziejów tych państw do chwili obecnej włącznie”.
5
5 (6)
 |  Written by Godziemba  |  2
Władysław Studnicki był zdecydowanym krytykiem cywilizacji moskiewskiej.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  9
Adam Michnik  był zawsze zdecydowanym wrogiem uhonorowania Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, a kierowana przez niego gazeta prowadziła i nadal prowadzi przeciwko jego pamięci bezpardonową kampanię propagandową.

5
5 (9)
 |  Written by Godziemba  |  9
6 lutego 1944 roku rozpoczęły się obrady niemieckiego okrągłego stołu, które doprowadziły ostatecznie do likwidacji III Rzeszy.

     9 listopada 1938 roku podczas uroczystości upamiętniających pucz monachijski z 1923 roku, Maurice Bavaud dokonał udanego zamachu na Adolfa Hitlera. Jego następcą został marszałek Hermann Goering, który zrezygnował z dalszej ekspansji terytorialnej III Rzeszy, zadawalając się przyłączeniem Austrii oraz Sudetów.

5
5 (7)
 |  Written by Godziemba  |  35
Pomimo szumnych obietnic władz komunistycznych drastyczny wzrost cen w 1982 roku nie spowodował zwiększenia ilości towarów na rynku.

5
5 (8)
 |  Written by Godziemba  |  6
W półtora miesiąca po wprowadzeniu stanu wojennego władze komunistyczne dokonały gigantycznej podwyżki cen.

     W propagandowych założeniach władz stan wojenny miał przyczynić się do opanowania spadku produkcji i dochodu narodowego oraz poprawy zaopatrzenia sklepów. W wyniku całkowitej indolencji władz zadekretowane reformy gospodarcze pozostały na papierze, a jedynym ich efektem była drastyczna podwyżka cen i spadek poziomu życia Polaków.

5
5 (7)
 |  Written by Godziemba  |  5
Wkrótce po zakończeniu zamachu Januszajtisa i Sapiehy Piłsudski powołał nowy rząd z Ignacym Paderewskim na czele.

4.666665
4.7 (6)
 |  Written by Godziemba  |  6
W nocy z 4 na 5 stycznia 1919 roku doszło w Warszawie do nieudanej, dość groteskowej,  próby zamachu stanu.

5
5 (6)

Strony