Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  0
Budapesztu broniło ok. 100 tysięcy żołnierzy niemieckich i węgierskich.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W końcu grudnia 1944 roku Sowieci zamknęli pierścień oblężenia Budapesztu.
 
 
     6 października 1944 roku rozpoczęła się operacja debreceńska, w wyniku której  wojska sowieckie zdobyły Szeged oraz Debrecen  i zmusiły Niemców do opuszczenia północnego Siedmiogrodu.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W połowie października 1944 roku Niemcy wymusili rezygnację Horthyego i doprowadzili do powołania na Węgrzech rządu zdominowanego przez strzałokrzyżowców Szálasiego.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
Na warszawskiej Pradze pozostało wiele materialnych śladów obecności Rosjan.
 
 
     Najbardziej rzucającą się w oczy pamiątką po nich jest Prawosławna Katedra Metropolitalna p.w. Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny, która znajduje się przy ruchliwym Placu Wileńskim w samym sercu Pragi.
 
 
      Po uruchomieniu połączenia kolejowego z Petersburgiem w miarę przybywania na Pragę coraz większej liczby Rosjan,  społeczność prawosławna musiała udawać  do świątyni aż na Podwale.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Powolny upadek Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” nastąpił po 1989 roku.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  3
Na warszawskiej Pradze zachowało się szereg dawnych budynków przemysłowych.
 
 
      Do jednych z najlepiej zachowanych obiektów należy bez wątpienia Fabryka Maszyn Młyńskich i Kamieni Francuskich usytuowana przy ul. Kłopotowskiego 11. Firma powstała w 1900 roku, należąca do Oskara Hartwiga i Gustawa Łagiewskiego,  była jednym z największych zakładów przemysłowych ówczesnej Pragi. Produkowane w niej kamienie i maszyny młyńskie cieszyły się znakomitą opinią także na zagranicznych rynkach.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Ostatecznie 26 stycznia 1919 roku wybrano 220 posłów w Królestwie Polskim oraz 69 w Galicji.
 
      W wyborach wzięło udział 4,6 mln osób, z czego 3,57 mln z nich oddało głosy w Królestwie Polskim a 1,03 mln  w Galicji. Frekwencja wyborcza wyniosła 84% w Królestwie Polskim i 83% w Galicji.
 
      Spośród okręgów wyborczych w Królestwie jedynie w jednym okręgu (nr 21 w Chełmie) wzięło udział mniej niż 60% uprawnionych do głosowania. Najwyższa frekwencję zanotowano w okręgu nr 8 w Koninie – 94%.
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  2
Dzięki wsparciu lewicowych amerykańskich mediów komuniści północnowietnamscy zdołali przekuć swoją militarną klęskę podczas Ofensywy Tet w propagandowe zwycięstwo.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W marcu 1944 roku wojska niemieckie wkroczyły na Węgry.
 
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  2
Na przełomie XIX i XX wieku Rosjanie stanowili 12,5% mieszkańców Pragi.
 
 
5
5 (2)

Strony