Czarodziejska różdżka

 |  Written by Tomasz A S  |  1

 

Już prawie cztery lata czekamy na zwrot z Rosji wraku, czarnych skrzynek, broni borowców, telefonów satelitarnych. Czekamy na rozwiązanie wielu innych związanych z tym spraw.

Ośmiesza się pracę dziesiątek ludzi próbujących rozwiązać zagadkę smoleńską, dezawuuje się bezpodstawnie pracę specjalistów i naukowców. Pracę Zespołu Parlamentarnego!

Prezydent i premier są bezradni, przestraszeni, niemocni. Nie mogą zadrażniać „dobrosąsiedzkich stosunków”. Przecież może to wywołać wojnę!

Słuchając ostatnich wystąpień D. Tuska stwierdziłem całkowite rozluźnienie i swobodę w języku i formie publicznego określania drażliwych podziałów zaistniałych ostatnio między Polską a Rosją.

Rzeczy poważne, związane z oskarżeniami Putina „o szkoleniu w Polsce terrorystów Majdanu”, Tusk traktuje z pogardliwym uśmieszkiem. Żartuje, radząc Putinowi aby ukarał ludzi, którzy go wprowadzili w błąd!

Już zniknęły obawy, strach, ważenie słów wobec Wielkiego Brata.

Czy było to do pomyślenia przy rozstrzyganiu przyczyn zamachu w Smoleńsku?

Co to za czarodziejska różdżka spowodowała tą nagłą przemianę?

Co mu nagle dodało tyle odwagi?

ryc. „Putin for life” Interia (Swiatowidz.pl)

5
5 (3)

1 Comments

Więcej notek tego samego Autora:

=>>