Jean Claude-Juncker: bliskie spotkania trzeciego stopnia

 |  Written by Animela  |  0

Jean Claude-Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, na forum Parlamentu Europejskiego oznajmił by,ł ni mniej ni więcej, co następuje: "Przed nami otwierają się nowe horyzonty, dotyczące nie tylko Europy, ale również całej planety. Nie możemy jednak nie zdawać sobie sprawy z tego, że ci, którzy obserwują nas z daleka, mają powody do zmartwień. Spotkałem się z przywódcami innych planet, słuchałem, co mają do powiedzenia i musicie wiedzieć, że oni wszyscy są bardzo zatroskani kierunkiem, w jakim zmierza Unia Europejska. Musimy więc zrobić wszystko, by uspokoić zarówno Europę, jak i tych, którzy patrzą na nas z kosmosu”.

Od czasu, gdy p. Juncker swe pamiętne słowa wypowiedział, minął jakiś rok, a mieszkańcy Błękitnej Planety ciągle żyją w nieświadomości, co spotkało przewodniczącego Komisji Europejskiej. W związku z powyższym ma apel do wszystkich ludzi dobrej woli, organizacji, stowarzyszeń, do przedstawicieli rządu oraz do dziennikarzy: nie pozwólmy umrzeć tak ciekawemu tematowi! Chyba nie tylko mnie przebiegł po plecach dreszcz emocji: a więc to już? Spotkanie Człowieka z Obcymi już się odbyło? Jakże to tak - a my nic nie wiemy? ...

Ze swej strony zapewniam, że zaraz w czwartek wyślę do pana Junckera prośbę o udostępnienie informacji publicznej z następującymi pytaniami:

1. Z przedstawicielami których planet spotkał się p. Juncker?

2. Ilu było przedstawicieli?

3. W jakim języku porozumiewał się z nimi pan przewodniczący? A może to była - tak często opisywania przez autorów s-f - telepatia? ...

4. Kto nawiązał kontakt - strona ziemska  czy strona kosmiczna? W jakiej formie?

5. Gdzie nastąpiło spotkanie /spotkania? Na Ziemi czy w Kosmosie? Jeśli na Ziemi, to w którym miejscu i czy jest po tym spotkaniu jakiś ślad w postaci np. nagrania? Jeśli w Kosmosie, to gdzie i czy jest po tym spotkaniu jakiś ślad w postaci np. nagrania?

6. Czy poza przewodniczącym Junckerem jakiś inny Ziemianin dostąpił zaszczytu spotkania z kosmitami?

7. Czy kontakty pana Junckera z przywódcami innych planet były oficjalne czy nieoficjalne? Jeśli były to spotkania oficjalne, to czemu nic nam o nich nie wiadomo, a jeśli nieoficjalne, to czy można przypuszczać, że mamy do czynienia z jakąś formą lobbingu?

8. Czy przywódcy innych planet (oraz ich mieszkańcy) są do nas nastawieni przyjaźnie czy też przeciwnie?

9. Czy o możliwym zagrożeniu ze strony innych planet zostały powiadomione odpowiednie służby Unii Europejskiej oraz zaprzyjaźnionych państw i organizacji?

10. Czy przewodniczący Juncker był poddawany w trakcie spotkań z przedstawicielami innych planet z jakimiś sugestiami, naciskami lub propozycjami odnośnie do dalszego kierunku rozwoju Unii? Czy przewodniczący Juncker przyjął jakiekolwiek korzyści (materialne lub niematerialne) w zamian za obietnice składane przywódcom innych planet?

11. Czy w Kosmosie jest regułą, że zawsze i wszędzie całe planety delegują swoich przedstawicieli do rozmów z innymi planetami? A jeśli tak, to przy owi przywódcy innych planet uważają pana Junckera za przywódcę planety Ziemia? A jeżeli tak, to czemu pan Juncker pozwala przywódcom innych planet na takie nieuprawnione przypuszczenia?!!!

12. A może coś przegapiłam (podobnie, jak przemowę pana Junckera sprzed roku) i pan Jean Claude-Juncker faktycznie JEST przedstawicielem Ziemi?....

 

http://www.express.co.uk/news/weird/687350/Did-EU-chief-confirm-aliens-EXIST-Juncker-speaks-of-BREXIT-to-leaders-of-other-planets

A tłumaczenie słów przewodniczącego Junckera ze strony www.toyah.pl, z której dowiedziałam się o całej sprawie (choć pacan nie podał linku do wystąpienia przewodniczącego)
5
5 (2)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>