Mądrość

 |  Written by DocEnt  |  0

Czym, jest mądrość

Wszystkie formy nauczania, są formami egoistycznej pułapki i manipulacji - umysłem ucznia, stającego się mimowolnym lustrem poddanego rodzica i karzącego za brak politycznej poprawności -nauczyciela, który przyswaja sobie i uczniowi, tradycje postępowania z niewolnikiem, co tworzy wielopokoleniowe podstawy, egzystowania cywilizacji hierarchicznej - kłamstwa wymuszonego na podbitych i zdekonstruowanych społeczeństwach całego świata .

My, wolni filozofowie, wolnomyśliciele - przeciwstawiamy się ideologii kłamstwa, manipulacji i dekonstrukcji myśl, słowa i działania - tworzącej cywilizacje strachu, edukacji i tradycji.

Każda mądrość, rodzi się w naszym wolnym wnętrzu, które posiada nieodkrytą, pełną wiedzę o świecie, ale tylko do chwili, podjęcia szkolenia ucznia, przez nauczyciela, który narzuca uczniowi, swoją wole, swoje ego i ego autorytetów, będących bogami i architektami cywilizacji strachu i egocentryzmu ...

Rozwój lustrzany, jest formą kreowania ideologii uśrednienia wiedzy, do standardów środowiskowych, które wykorzystują użyteczność zahipnotyzowanej fetyszami (pieniądz, tytuł, świadectwo, akt, stanowisko, licencja ...) marionetki, w procesach niewolniczych.

Kiedyś napisałem ;

Nie można studiować filozofii, filozofię innych, można tylko odbijać, stają się niewolnikiem czyjejś życiowej filozofii.

Filozofem, jest każdy, kto kreuje swój własny wolny światopogląd, oparty na regułach równości, czyli wolności ... i właśnie tym, jest prawdziwa niepodległa nikomu mądrość.

Dydymus
Akademia filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com
https://pomagam.pl/ligaswiata

5
5 (1)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>