Nina nazwana Królową Teatru Polskiego

 |  Written by Tomasz A S  |  1

Zacznę od pewnego życiorysu.

Ksawery Grocholski ps."Brodaty" żołnierz AK i WiN.
Był bratem słynnego płka Remigiusza Grocholskiego, dowódcy "Wachlarza"


"Z początkiem okupacji został przez Niemców aresztowany. Zwolniony dzięki staraniom żony, z pochodzenia Austriaczki. W uwolnieniu pomógł wówczas Werner, który później utrzymywał z Grocholskimi stosunki towarzyskie i za jego pośrednictwem udało się uzyskać zwolnienie lub ułaskawienie od śmierci wielu Polaków. W 1944 r. był administratorem interesów uwięzionego w obozie koncentracyjnym Seweryna księcia Czetwertyńskiego. W czasie okupacji niemieckiej działał w ZWZ-AK w stopniu podporucznika. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.

W 1945 r. został zwerbowany do działalności wywiadowczej w organizacji WiN przez szefa komórki wywiadowczej Waldemara Baczaka. W konspiracji WiN używał pseudonimu "Leonard". Do listopada 1946 r. na terenie Warszawy jako informator i łącznik podlegał komendantowi Obszaru Centralnego WiN - Wincentemu Kwiecińskiemu.

Po wojnie utrzymywał stosunki towarzyskie z ambasadorem Wielkiej Brytanii Cavendish-Bentinckiem oparte na dawnej przyjaźni rodzinnej, które wykorzystywał dla celów WiN. W okresie od sierpnia do grudnia 1946 r. za jego pośrednictwem przekazał KPOPP szereg raportów wywiadowczych ambasadorowi USA Bliss Lane i ambasadorowi W. Brytanii Cavendish-Bentinckowi. Za jego pośrednictwem w październiku i listopadzie 1946 r. Halina Sosnowska przekazywała materiały wywiadowcze i prasę konspiracyjną ambasadorom USA i W. Brytanii.

Przed aresztowaniem mieszkał w Brwinowie koło Warszawy. Aresztowany przez UB 14 listopada 1946 r. w Warszawie razem z Waldemarem Baczakiem, Witoldem Kalickim i Krystyną Kosiorek pod zarzutem należenia do WiN i szpiegostwa. Po procesie pokazowym, wyrokiem WSR w Warszawie z dnia 14 stycznia 1947 r. z art. 7 MKK, skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 lutego 1947 r. w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej w Warszawie. Miejsce pochówku nieznane, prawdopodobnie pochowany na cmentarzu na Służewcu. Zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy RP w dniu 8 marca 1991 r."

źródło: http://www.grocholski.pl/biografie/grocholski-ksawery-ps-brodaty-leonard...

Żona Ksawerego Grocholskiego, Katarzyna, także była aresztowana i skazana na karę więzienia pomimo tego, że w domu zostały bez rodziców dwie córeczki w wieku 6 i 7 lat i 4-letni synek.
Po wyjściu z więzienia, jak to kobieta, poszła prosto do fryzjera. Spotkała tam przypadkiem Ninę Andrycz. Nie wierzyła własnym oczom gdy zobaczyła, że jest ona ustrojona w biżuterię rodową Grocholskich, zabraną z domu podczas aresztowania!

Nina Andrycz-Cyrankiewiczowa - dziś szumnie nazwana Królową Teatru Polskiego.


Na zdjęciu na ławie oskarżonych od lewej: Witold Kalicki, Krystyna Kosiorek i Ksawery Grocholski.

5
5 (2)

1 Comments

Więcej notek tego samego Autora:

=>>