STOP dalszej talmudyzacji naszego państwa i prawa!!!

 |  Written by Docent zza morza  |  0
Pod adresem Polski wysuwane są od lat żydowskie roszczenia, aby mienie zmarłych bezpotomnie polskich żydów - które zgodnie z polskim prawem przeszło na Skarb Państwa - zostało przekazane rozmaitym żydowskim organizacjom ze świata (najchętniej nowojorskim).

A gdyby się tego nie dało zrobić - to ci nowojorczycy "łaskawie" zadowolą się "odszkodowaniem" w kwocie 65 miliardów dolarów (a z odsetkami to będzie teraz zapewne du-u-u-u-użo więcej...)
 
Skąd biorą się takie niedorzeczne i uderzające swą obcością cywilizacyjną roszczenia?

Ich źródłem jest niewątpliwie Talmud,
święta księga czasów diaspory,
przewyższająca swym autorytetem Pismo Swięte.
image
To tam znajdziemy spis tajnych reguł obowiązujących Zyda w kontaktach ze światem aryjskim, w którym przyszło mu żyć.

Kiedyś za zdradzenie tych tajemnic tajne sądy żydowskie karały śmiercią zarówno własnego odszczepieńca, jak i goja, który je poznał.

O nieuchronnych konsekwencjach zderzenia się talmudycznego myślenia ze światem wartości chrześcijanskich, polecam teksty ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, np.  - => "O-dialogu-katolika-z-zydami"

lub ks. prof. Stanisława Trzeciaka - => "Talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w Polsce"

To właśnie w Talmudzie  znajdziemy zasadę, że mienie wszystkich nie-żydów i tak należy do żydów oraz zakaz pozbywania się mienia żydowskiego na rzecz nie-żydów.

Przykładowe‬ cytaty z Talmudu:
“Wy zwani jesteście ludźmi, lecz niewierni nie mogą być zwani ludźmi” i precyzuje, że wszystkie dzieci gojów są zwierzętami (Yebamoth 98a.)

„Tylko Żydzi są ludźmi, nie-Żydzi nie są ludźmi, tylko bydłem” (Goyim – ludzkie bydło) – (Kerithuth 6b s. 78, Jebhammoth 61a)

„Nie-Żydów stworzono by służyli Żydom jako niewolnicy” – (Midrasch Talpioth 225)

„Nie-Żydów należy się wystrzegać, nawet bardziej niż chore świnie” – (Orach Chaiim 57, 6a)

„Spółkowanie z nie-Żydami jest jak spółkowanie ze zwierzętami” – (Kethuboth 3b)

„Wskaźnik urodzeń nie-Żydów musi zostać znacznie obniżony” – (Zohar II, 4b)

„Wszędzie gdzie oni (Żydzi) sie pojawią, będą książętami panów” – (Sanhedrin 104a)

„Ja (Jahwe) czynię was (żydostwo) przodkiem narodów, czynię was wybranymi spośród narodów, czynię was królem narodów, czynię was kochanymi pośród narodów, czynię was najlepszymi pośród narodów, czynię was zaufanymi pośród narodów” – (Schabbat 105a)

„Żydzi zawsze próbowali oszukać nie-Żydów” – (Zohar I, 168a)

„Każdemu Żydowi wolno wykorzystywać kłamstwa i krzywoprzysięstwo, by doprowadzić do ruiny nie-Żyda” – (Babha Kama 113a)

„Dobytek Goyim jest jak pustynia bez właściciela, i każdy (Żyd) który go przejmie, posiadł go” - (Talmud IV/3/54b)

„Kiedy przyjdzie Mesjasz, wszyscy będą niewolnikami Żydów” – (Erubin 43b)

„Przekazywanie gojowi wiedzy o naszej religii oznacza skazywanie na śmierć wszystkich Żydów, ponieważ zapoznanie gojów z tym co my uczymy o nich, może spowodować jawne zabijanie nas” – Libre Dawid 37.

„Trzyletnia dziewczynka goja może być gwałcona przez Żyda” – Aboda Sarach 37a.

„ Żyd może gwałcić dziewczynę nie-Żydówkę, ale nie może ją poślubić” – Gad. Sachs. 2,2.

„Żyd może gwałcić, oszukiwać i fałszywie przysięgać, ale musi to tak robić, aby jego czyny nie wyszły na jaw i aby Izrael przez to nie ucierpiał.” – Schulchan AR. Ch. Hamishapt 343.

„Jeśli goj zabije goja lub Żyda, jest za to odpowiedzialny. Ale jeśli Żyd zabije goja nie jest za to odpowiedzialny” Tasefta, Aboda, Zarta 8.5.

„Na dom goja należy patrzeć jak na pomieszczenia dla bydła” – Tosefta Rubin III.

„Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.

„Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36

„Zabronione jest Żydom oszukiwać swoich braci. Odnosi się to tylko do Żydów. Natomiast wolno oszukiwać gojów. Biblia mówi: Nie będziesz oszukiwał twojego brata. Ale nie-Żydzi nie są twoimi braćmi. Jak wyżej powiedziano, są gorsi niż psy” Aruch Choszen, Himiszpat 227.
 
“Odbierz życie klifothom (=chrześcijanom) I zabij ich;
będzie to miłe w oczach Najwyższego – jak ktoś, kto składa ofiarę z kadzidła”.

“Nawet najlepszy z gojów (niewiernych, bydląt, zwierząt) powinien zostać zabity”.

Widać wyraźnie, że wspomniane roszczenia wywodzoną się prosto z Talmudu,
kolidując z systemami prawnymi cywilizacji europejskiej.

Bo zasada przechodzenia majątku osoby zmarłej bezpotomnie na rzecz państwa, w której ona żyła - wywodzi się jeszcze z prawa rzymskiego, stanowiącego obok greckiej filozofii oraz etyki chrześcijańskiej jeden z filarów naszej kultury i cywlizacji - => Cywilizacja-łacinska-w-punktach/

Dochodzi więc do jawnego konfliktu zasad i porządków prawnych, bo zderzają się tu dwa nieprzystające do siebie systemy filozoficzne i MIEJSCA NA KOMPROMIS NIE MA.
 
"Albo - Albo" - bo albo obowiązuje u nas prawo polskie, albo prawo żydowskie...
 
A nasz wielki historiozof, prof. Feliks Koneczny, stwierdzał wyraźnie
- Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby,
a przy kontakcie dwóch cywilizacji wygrywa ta,
które stawia ludziom mniejsze wymagania moralne.

 
I właśnie Talmud stanowi doskonały dowód na prawdziwość tez profesora Konecznego - Zyd poruszający się jedynie w obrębie swej własnej grupy z definicji jest człowiekiem prawym i przyzwoitym, ale w zetknięciu ze światem nie-żydów ma wręcz obowiązek - z naszego punktu widzenia - zachowywać się nieetycznie i nagannie. I znowu mamy sytuację "albo - albo"...

Dlatego każdy naród powinien żyć w swym własnym państwie narodowym i rządzić się swoim własnymi prawami.

Łatwo pojąć jaką historyczną i cywilizacyjną aberracją jest lansowana w Europie polityka multi-kulti, zmuszająca niepasujące do siebie cywlizacje i kultury do wspólnego bytowania na jednym terytorium.
KTOS zafundował Europie jedną wielką beczkę prochu i po cichu podpalił już wiodący do niej lont... I co z tego, że jest on dość długi...?

Talmudyzacją prawa jest też drobiazgowe regulowanie różnorakich kwestii, w miejsce ustanowienia reguł ogólnych, jak to miało miejsce w prawie rzymskim. I nie ma tu lepszego przykładu jak "radosna twórczość legislacyjna Unii Europejskiej".

P.S. Strona żydowska ma teraz niezłą zagwozdkę - bo właśnie stanowimy prawo penalizujące posługiwanie się oszczerstwami i kłamstwami historycznymi pod naszym adresem i już niedługo ustanowimy święto państwowe honorujące Polaków ratujących Zydów podczas okupacji niemieckiej - wytrącając im z ręki narzędzia dotychczasowego szantażu. A do tego jeszcze wydajemy "całkiem nieprawomyślny" znaczek pocztowy...

image
(Znaczki te powinny być na listy zagraniczne, a nie krajowe - ktoś najwyraźniej nie pomyślał tu do końca albo mamy do czynienia z b. wyrafinowanym wewnętrznym sabotażem.)

Ciekawe, czy  naszym rządzącym uda się w końcu obronić prymat prawa polskiego nad talmudycznym,
ostatecznie odrzucając te hucpiarskie nowojorskie roszczenia?

P.S. 2  Pamiętajmy, że z talmudyzmem zawsze mamy do czynienia, gdy włos jest dzielony na czworo, a najprostsze sprawy są sztucznie komplikowane, bo dąży się do szukania dziury w całym, wywracając zastany ład do góry nogami - bo tam "dobre, prawdziwe i właściwe jest tylko to, co jest dobre dla żydów". A im większy chaos, tym przecież łatwiej o ...
5
5 (3)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>