Historie rodzinne - Ukraina 1887-1936

 |  Written by Tomasz A S  |  0

 

 

Majdan płonie.

Przypomina mi o związkach rodzinnych z tamtymi stronami.

Jaki to związek, pokazują to poniżej cytowane fragmenty z dwóch tomów wydawnictwa TN KUL o moim stryjecznym dziadku Walerianie:

„Na Ukrainie Trybunał Rewolucyjny w Kamieńcu podolskim wydał 2 września 1922 r. wyroki śmierci na pięciu księży: Władysława Dworzeckiego, Waleriana Szymańskiego, Ryszarda Szyszkę, Feliksa Lubczyńskiego i Antoniego Niedzielskiego, na kilka osób świeckich, po czym orzeczenia wysłano przez kuriera do ówczesnej stolicy Ukrainy, Charkowa, celem ich zatwierdzenia. Dzięki usilnym staraniom wiernych wyroki zamieniono na kary więzienia, skąd skazani zostali wykupieni”
[Roman Dzwonkowski SAC „Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939 Zarys historii” Lublin 1997 TN KUL]

Szymański Walerian (1848 -1936?)
Należał do diec. kamienieckiej. Był absolwentem seminarium duch. w Żytomierzu. W latach 1887-1892 pracował jako administrator par. Woronowica (liczyła wówczas ponad 1800 wiernych) w dek. hajsyńsko-bracławskim, a od 1894 par. Czerniowce Podolskie (Czerniejowce) w dek. Jampol i od 1894-1910 był dziekanem jampolskim. W 1918 przebywał tam jako mansjonarz.

Od początku lat dwudziestych (być może wcześniej) pracował w Kamieńcu Podolskim, gdzie był administratorem kościoła orm.

Został tam aresztowany wiosną 1922 razem z grupą innych księży (Władysław Dworzecki, Antoni Niedzielski i Ryszard Szyszko-Bohusz) w związku z konfiskatami w kościołach, lecz ze względu na wiek [74 lata przyp. TS] był początkowo trzymany w domu pod strażą.

2.09.1922 o godz. 1 w nocy w gmachu Puszkina (Dom Narodowy) skazany został przez Trybunał Kamieniecki, razem z wspomnianymi księżmi, na karę śmierci za zdradę stanu i kontrrewolucję.

W czasie eskortowania do więzienia skazani byli bici i nazywani lokajami Piłsudskiego.

Był nękany przez GPU* i 29.09.1927 otrzymał wyrok sądowy, skazujący na wysiedlenie [w wieku 79 lat przyp. TS] z granic Ukrainy na przeciąg 5 lat.

Późn., jak się zdaje, powrócił do diecezji, gdyż wg relacji parafian ze Smotrycza, mieszkających tam w latach trzydziestych, ks. Szymański został przywieziony do tej parafii z Mukarowa Podleśnego w celu odprawienia nabożeństwa w miejscowym kościele, co miało miejsce 9.06.1936. [miałby wtedy 88 lat!!! – przyp. TS]. Trzy dni później ksiądz o nieustalonym nazwisku został tam aresztowany, a kościół zamknięto (był nim zapewne ks. Walerian Szymański). Dalsze losy nieznane.”
[Roman Dzwonkowski SAC „Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939 MARTYROLOGIUM” Lublin 1998 Towarzystwo Naukowe KUL strony 469-470]

Na zdjęciu z rodzinnego archiwum: od lewej: Kazimierz (mój Ojciec), Lucjan (stoi), ks. Walerian, Tadeusz. (Po śmierci w 1911 roku swego brata Hilarego, ks. Walerian opiekował się w Kamieńcu Podolskim swą bratową Olimpią i jej trzema synami Kazimierzem, Lucjanem i najmłodszym Tadeuszem).

*GPU - Gławnoje Politiczeskoje Uprawlenije (1922-1934) - kontynuacja CZEKA

13 rozdziałów z mojej serii Historie Rodzinne:


http://www.blog-n-roll.pl/pl/historie-rodzinne-ukraina-1887-1936#.U1ocmKKIiSo

http://www.blog-n-roll.pl/pl/historie-rodzinne-rok-1920-z-ukrainy-do-pol...

http://www.blog-n-roll.pl/pl/historie-rodzinne-wrzesie%C5%84-1939#.U1oi6KKIiSo

http://www.blog-n-roll.pl/pl/historie-rodzinne-7-pa%C5%BAdziernik-1939#.U1odUKKIiSo

http://www.blog-n-roll.pl/pl/historie-rodzinne-rok-1940-sierpie%C5%84-wrzesie%C5%84-angielscy-je%C5%84cy-uciekaj%C4%85-ze-stalagu-xx-z-torunia#.U1ogCqKIiSo

http://www.blog-n-roll.pl/pl/historie-rodzinne-stycze%C5%84-luty-1942-rok#.U1oekaKIiSo

http://www.blog-n-roll.pl/pl/historie-rodzinne-1-8-sierpie%C5%84-1944-na-ochocie#.U1obkqKIiSo

http://www.blog-n-roll.pl/pl/historie-rodzinne-kto-budowa%C5%82-sieci-telefoniczne-w-ekwadorze-cz1#.U1okc6KIiSo

http://www.blog-n-roll.pl/pl/historie-rodzinne-kto-budowa%C5%82-sieci-te...

http://www.blog-n-roll.pl/pl/audycja-katy%C5%84ska-z-1974-roku-jerzego-c...

http://www.blog-n-roll.pl/pl/historie-rodzinne-rok-1976-%E2%80%93-p%C5%8...

https://blog-n-roll.pl/pl/pami%C4%99ci-%C5%BCo%C5%82nierzy-ak-batalionu-...
http://www.blog-n-roll.pl/pl/niez%C5%82omni-70-rocznica-wykonania-wyroku-na-janczarze-czi#.Vgutj328orc

http://www.blog-n-roll.pl/pl/niez%C5%82omni-70-rocznica-wykonania-wyroku-na-janczarze-czii#.VnLySl69Erd

 

5
5 (6)

Więcej notek tego samego Autora:

=>>