Historia

Tomasz A S
09-10-2014
  Na zdjęciu: Marcin Gugulski i Wojciech Fałkowski podczas przekazania dokumentów - oglądają fiszki kartotek osobowych prześladowanych robotników, które stworzyli ze swymi przyjaciółmi 38 lat wcześniej. Fot. Tomasz A S Aleksandrów, 21 lipca 2014 roku   Poniższa opowieść może nie całkiem pasuje do serii moich „Historii Rodzinnych”. Tak jak w większości moich poprzednich opowiadań, nie dotyczy ono ściśle spraw rodzinnych. Ale istotnym łącznikiem jest nasz dom na...
5
5 (5)
Godziemba
08-10-2014
Wraz z coraz szybszym po 1947 roku procesem podporządkowywania sobie przez komunistów każdej dziedziny życia Polaków, redakcja „Znaku” wycofywała się w tematykę religijno-kulturalną.     Od początku oceny Stommy podzielał Turowicz, który na łamach „Znaku” przestrzegał, aby „katolicy pamiętali, że broniąc tych elementów chrześcijańskich, które są w <starym świecie> przechowały, nie mogą bronić samego <starego świata>,  którego bankructwo...
5
5 (5)
Godziemba
06-10-2014
W pierwszych miesiącach po przejęciu władzy komuniści nie atakowali otwarcie Kościoła, blokując jednak pomoc ze strony zachodnich charytatywnych organizacji katolickich.     We wrześniu 1945 roku władze komunistyczne wprowadziły jednak świeckie prawo małżeńskie, zadecydowano także  o dobrowolnym, tylko na wyraźne życzenie rodziców, nauczaniu religii w szkołach. W odpowiedzi Konferencja Episkopatu Polski w październiku 1945 roku „przestrzegając przed materializmem, bezbożnictwem, sektami i propagandą...
5
5 (6)
katarzyna.tarnawska
05-10-2014
Raz chiromantka W dłoniach lekkich jak dwie lilie Dojrzała ciekawe linie... "Gdyby nie wiek dwudziesty, Ręczyłabym za to, Że zetną paniom głowy, Benito, Renato, Gdyby nie wiek dwudziesty!" - I śmiała się wieszczka, Patrząc w liliowe garście, znaczone złowieszczo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słaniała się Benita, Zemdlała Renata. - Ocucone, świadomie poszły w ręce kata. Stanął, z toporem, Rzeźnik, mięśniami sękaty, Odwalił się oburącz I zarąbał kwiaty. Choć wiotką jak...
5
5 (4)
Lech 'Losek' Mucha
01-10-2014
Da się zauważyć, że spora część blogosfery nie potrafi zgodzić się z oceną faktów historycznych, dotyczących historii Polski. Na portalu Fronda.pl natknąłem się na wpis pana Artura Leśniodorskiego, który  w notatce Pokłon słoika przed zbójeckim prawem, wyraża poglądy sporej części blogerów i pisze m.in. tak:   Krew burzy mi świadomość, że rachunek za Powstanie Warszawskie wystawia się nieprawdopodobnie prawym ludziom, zasługującym na wieczyste uznanie i rozważa alianse z patologicznymi zab...
2.8
2.8 (5)
Godziemba
01-10-2014
Na początku października 1938 roku wojsko polskie zajęło, utraconą w 1919 roku na rzecz Czechów, część Śląska Cieszyńskiego.     Po przyłączeniu w marcu 1938 roku Austrii do III Rzeszy Adolf Hitler nasilił swe żądanie skierowane wobec Pragi. W tej sytuacji prezydent Czechosłowacji Edvard Beneś wysłał do Polski Vaclava Fialę w celu zorientowania się w możliwościach zawarcia polsko-czechosłowackiego porozumienia. Jego polscy rozmówcy z kręgów rządowych i opozycyjnych jako warunek wstępny negocjacji stawiali...
5
5 (2)
Godziemba
29-09-2014
Czesi, łamiąc podpisane na początku listopada 1918 roku porozumienie, dokonali w styczniu 1919 roku napaści i zajęli znaczną część zamieszkanego przez Polaków Śląska Cieszyńskiego.      W dniu 28 października 1918 roku w Pradze ogłoszono deklarację niepodległości. W odpowiedzi na te deklarację polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego wydała odezwę, w której proklamowała „przynależność Księstwa Cieszyńskiego do wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski” i jednocześnie uznając dążenia narodu...
5
5 (2)
Godziemba
24-09-2014
W obliczu przeciągania się akcji strajkowej, w końcu czerwca 1917 roku niemieckie władze okupacyjne zadecydowały o zawieszeniu działalności uczelni w Warszawie.      Świadome nastrojów studentów władze uczelni warszawskich wystąpiły z propozycją zawieszenia zajęć w szkołach wyższych. W dniu 1 czerwca 1917 roku niemiecki kurator Uniwersytetu hr. Hutten-Czapski w piśmie do szefa administracji cywilnej von Kriesa uzasadnił tę propozycję – nędzą panującą wśród młodzieży akademickiej, która...
5
5 (2)
Godziemba
22-09-2014
W maju 1917 roku doszło do strajku studentów warszawskich uczelni.       Brak realizacji przez Niemców obietnic określonych w tzw. akcie 5 listopada 1916 roku, zwlekanie z utworzeniem niezależnej armii polskiej oraz nastające kłopoty aprowizacyjne w Warszawie  doprowadziły do fermentu wśród młodzieży akademickiej.        Na początku maja 1917 roku policja niemiecka pobiła, a następnie aresztowała kilku studentów Uniwersytetu oraz Politechniki...
5
5 (4)
Godziemba
17-09-2014
W dniu agresji sowieckiej na Polskę, gen. Rómmel planował powołanie uzurpatorskiego rządu z sobą na czele.       W godzinach wieczornych w dniu 17 września 1939 roku członkowie Komitetu Doradczego przy dowództwie armii „Warszawa” otrzymali, przekazaną drogą telefoniczną, informację, iż „ponieważ nie ma rządu, bo uciekł z kraju (nie było to prawdą, gdyż rząd z Prezydentem opuścili terytorium Rzeczypospolitej dopiero tuż przed północą tego dnia – Godziemba), a Moskale...
5
5 (3)
Godziemba
15-09-2014
Na wieść o agresji sowieckiej na Polskę, gen. Rómmel nakazał traktować sowietów jako sprzymierzeńców.     W dniu 17 września 1939 roku około godziny 5.00 radiostacja w dowództwie sztabu Armii „Warszawa” odebrała depeszę z Baranowicz informującą o przekroczeniu granicy polskiej przez wojska sowieckie. Po południu tego dnia dotarła do Warszawy radiodepesza gen. Kleeberga, dowódcy Okręgu Korpusu IX, stacjonującego w Brześciu,  domagająca się zasadniczych dyspozycji w obliczu...
5
5 (5)
alchymista
09-09-2014
Rocznicę bitwy pod Orszą postanowiłem uczcić muzycznie. Polecam bardzo ładne pieśni białoruskie tej bitwie poświęcone. Pieśń śpiewa białoruski zespół folkowy Stary Olsa (Стары Ольса), idący w nurcie tzw. „litwinizmu”, czyli utożsamienia Białorusi z Wielkim Księstwem Litewskim (pieśń tegoż zespołu pt. Litwin). Nurt ten w pewnym stopniu jest pokrewny polskiemu nurtowi „patriotów Wielkiego Księstwa Litewskiego” (słynny list Piłsudskiego do mieszkańców dawnego WKsL). Przydałby się też taki nurt i u...
4.25
4.3 (4)
alchymista
04-09-2014
Wojna ludzi nie rodzi, tylko Wojnina. Jak podaje niezalezna.pl, pod Mariupolem na Ukrainie „Grupa kilku czołgów wspierana przez ok. 40 żołnierzy z rosyjskich wojsk powietrznodesantowych podjęła próbę przerwania linii obrony. Strona ukraińska jest przekonana, że próba ta była jedynie formą zwiadu i testem sił ukraińskich”. Sowieci znani byli z tego, że rozpoznanie walką uznawali za przyjęty element taktyki i strategii. Kiedy jako smarkacz pod koniec lat 80. przychodziłem do ś. p. płk Stefana Jellenty,...
4.25
4.3 (4)
Godziemba
03-09-2014
Generał Juliusz Rómmel  w dniu  7 września uciekł z pola bitwy, opuszczając swych walczących z Niemcami żołnierzy armii „Łódź”.      Walki na przedpolu głównej pozycji armii „Łódź” trwały do wieczora 2 września. W tym czasie, na skutek wycofania się 7 DP na zachód od Częstochowy, powiększyła się luka pomiędzy armią „Łódź” a armią „Kraków”. Po wieczór 2 września marszałek Rydz nakazał Rómmlowi wycofanie...
5
5 (5)
Krzysztof Karnkowski
01-09-2014
 „Szlak bojowy Legionów Polskich” ukazał się kilka miesięcy temu, by uczcić setną rocznicę powstania Legionów i wymarszu Pierwszej Kadrowej. To bardzo cenna i sprawie skomponowana pozycja, tym cenniejsza, że jej autor, Janusz Tadeusz Nowak, zdążył jeszcze poznać ostatnich żyjących uczestników tamtych wydarzeń. „Szlak…” jest właściwie bogato ilustrowanym kalendarium działań wszystkich trzech brygad, które poprzedzone jest opisem samych początków polskich oddziałów...
5
5 (1)
Godziemba
27-08-2014
W końcu maja 1939 rozpoczęły się tajne negocjacje sowiecko-niemieckie, które doprowadziły do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.     Podczas przemówienia na XVIII Zjeździe WKP(b) w dniu 10 marca 1939 roku Stalin określił antykominternowską retorykę Niemiec, Włoch i Japonii mianem „maskarady”, w rzeczywistości bowiem chodziło, jego zdaniem, o „wojnę przeciwko interesom Anglii, Francji i USA”    Z kolei celem Stalina nie była – jak głosiła propaganda komunistyczna...
5
5 (5)
Godziemba
25-08-2014
Od początku lat 20. Niemcy i Związek Sowiecki razem dążyły do zniszczenia porządku wersalskiego w Europie.    Ostateczna likwidacja państwa czechosłowackiego w marcu 1939 roku oznaczała całkowite fiasko dotychczasowej polityki appeasementu państw zachodnich, które przestały się łudzić, że jest to koniec żądań terytorialnych Hitlera.    W dniu 21 marca 1939 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop wezwał polskiego ambasadora Józefa Lipskiego i powtórzył swoje żądania wobec...
5
5 (6)
alchymista
22-08-2014
Podobno dzisiejsza młodzież to niesłychani idealiści. Kiedy byłem młodzieżą, młodzież była niesłychanie cyniczna i miała głównie skłonności do masochizmu. Nie twierdzę, że ja też taki byłem – referuję stan moralny młodzieży z końca lat 80. i początku lat 90. Przekazana przez rodziców solidarnościowych niewiara w sukces po stanie wojennym z jednej strony koegzystowała zręcznie z przekazaną przez rodziców komuszych niezachwianą wiarą w potęgę Związku „Radzieckiego” z drugiej strony. Jakiś kolega z podstaw...
5
5 (1)
Godziemba
20-08-2014
Pułkownik Juliusz Rómmel był jednym z autorów polskiego zwycięstwa pod Komarowem.       W dniu 24 sierpnia 1920 roku 1 Dywizja Jazdy płk Juliusza Rómmla została wcielona do, świeżo utworzonej, grupy pościgowej gen. Stanisława Hallera (13 DP i 1 DJ), której zadaniem było powstrzymanie, a następnie rozbicie Armii Konnej Budionnego, we współpracy z 10 DP z armii gen. Zielińskiego. Planowano to osiągnąć poprzez uderzenie na południową flankę i tyły Konarmii, która idąc na Lublin...
5
5 (3)
Ellenai
18-08-2014
Pierwsza chronologicznie wielka kultura andyjskiego regionu Ameryki Południowej, to Chavin, która rozwinęła się w północnej części dzisiejszego Peru.  Głównym ośrodkiem było Chavin de Huantar, w którym zachowała się  do dziś zrujnowana mocno architektura o sakralnym charakterze, wybudowana z kamiennych bloków spojonych gliną i ozdobionych rytami i rzeźbami zawierającymi głównie motyw jaguara i pumy. Jedna z hipotez pojawienia się kultury Chavin  w tym rejonie wywodzi ich od Olmekó...
5
5 (4)
Godziemba
18-08-2014
Pułkownik Juliusz Rómmel był jednym z czołowych dowódców polskiej kawalerii w czasie wojny polsko-bolszewickiej      Po przyjeździe z Rosji do kraju, w końcu grudnia 1918 roku płk  Juliusz Rómmel został dowódcą   8 pułku artylerii polowej, a marcu 1919 roku dowódcą 1 Brygady Artylerii w 1 DP, dowodzonej przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego.     W kwietniu 1919 roku wziął udział w wyprawie wileńskiej, zakończonej zdobyciem Wilna, a następnie...
5
5 (5)
Ellenai
17-08-2014
Ludzie to najbardziej okrutne stworzenia na naszej planecie. Nic zatem dziwnego, że ciągu tysiącleci swojej historii tworzyli okrutne i brutalne cywilizacje karmiące się krwią niewinnych ofiar. Różniła je skala oraz sposoby zadawania cierpień i pozbawiania życia. Agresywne ludy żyły praktycznie na każdej szerokości geograficznej. I choć trudno w to uwierzyć, ślady plemion uprawiających kanibalizm i składających ofiary z ludzi odnaleziono także w Polsce, na części terenów niegdysiejszego występowania kultury łużyckiej. Dobrze...
4.666665
4.7 (3)
Ellenai
13-08-2014
Tak, to akurat dzisiaj. Dzisiejszy dzień, to Dzień Pamięci warszawskiej Starówki. Mieszkam tutaj, dzień w dzień chodzę jej zaułkami, więc nic dziwnego, że czuję się z nią wyjątkowo silnie związana.     Notkę poniższą zamieściłam niegdyś na dawnych Niepoprawnych. Dziś przypominam ją raz jeszcze, bo nie mam niestety czasu napisać na ten temat nowej, a dotyczy wszak ona między innymi 70. rocznicy jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń Powstania Warszawskiego, w którym zginęło jednocześnie kilkaset osób, a...
5
5 (5)
Godziemba
13-08-2014
W lipcu 1915 roku pierwsze oddziały III Brygady Legionów Polskich wyruszyły na front.      Na początku wrześniu 1915 roku dowódcą III Brygady został oficjalnie płk. Wiktor Grzesicki, a szefem sztabu rtm. Filip Lubicz-Kochański. Wtedy też brygada uzyskała pełną gotowość bojową, choć już w lipcu 4 pp został skierowany na front.      W nocy z 22 na 23 lipca 1915 roku doszło do chrztu bojowego 4 pp w lasku niedaleko Majdanu Borzechowskiego na Lubelszczyźnie. W dalszych bojach żołnierze 4...
0
Brak głosów
Godziemba
11-08-2014
W maju 1915 roku zadecydowano o rozpoczęciu formowania III Brygady Legionów Polskich    Na jesieni 1914 roku doszło do przekształcenia dotychczasowych jednostek legionowych (grupy Piłsudskiego i  grupy karpackiej), w wyniku czego utworzono I oraz II Brygadę Legionów Polskich. Nie zamierzano poprzestać na tym i w końcu 1914 roku pojawiła się inicjatywa utworzenia  4 pułku piechoty Legionów, ale do jego powstania nie doszło, mimo, iż jego dowódcą miał zostać  Władysław Sikorski (szef...
4
4 (4)
ciociababcia
06-08-2014
  Homilia JE ks. bp. Józefa Zawitkowskiego z Łowicza wygłoszona podczas Mszy św. sprawowanej w 150. rocznicę wykonania wyroku śmierci na Romualdzie Traugucie i członkach Rządu Narodowego   Bracia Kapłani Przewielebne Siostry Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Stołecznych Warszawiacy Czcigodni Żołnierze i Wszyscy – Kochani moi! Chcę, abyście wiedzieli, jak wielkim przeżyciem jest dla mnie stanąć pod Krzyżem Traugutta, na stokach Warszawskiej Cytadeli. Bogu dziękuję za tę...
5
5 (2)
Stefan Bryś
06-08-2014
Jednym z mężczyzn którzy w znaczący czyli rewolucyjny sposób odcisnął swoje piętno na Średniowieczu był św. Benedykt. Najstarszy katolicki zakon mniszy został przez niego założony w okresie największego nasilenia przemocy. Podczas gdy wszyscy uciekają przed najazdami barbarzyńców on decyduje się zrobić coś wbrew ludzkiej logice. Było to coś, co ocierało się o szaleństwo. Tego nikt do tej pory nie umiał, nie chciał albo też nie miał odwagi zrobić. W czasie kiedy grasują hordy barbarzyńców, niszczone są kolejne...
3.2
3.2 (5)
Godziemba
06-08-2014
Na początku sierpnia 1914 roku Piłsudski „utworzył” fikcyjny Rząd Narodowy.    W tym samym czasie, gdy kompania kadrowa maszerowała z Michałowic do Słomnik, około godziny 14.00 w dniu 6 sierpnia 1914 roku rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, w czasie którego Józef Piłsudski poinformował zebranych o powołaniu Rządu Narodowego w Warszawie, któremu się podporządkował. Komendant zażądał „od KSSN do tego fait acoompli”, a Komitet...
5
5 (2)
Stefan Bryś
04-08-2014
Autorami chrystianizacji Europy oraz jej chrześcijańskiego odnowienia nie są wcale dzielni wojownicy ubrani w zbroje z krucyfiksami w dłoniach (mężczyźni) lecz przede wszystkim kobiety. Patrząc na dłuższy okres czasu poprzedzający upadek Imperium aż do wczesnego Średniowiecza zawsze w tle odnajdziemy niezwykłe osobowości chrześcijańskich kobiet. To prawda, że dziś bardzo trudno napisać ich szczegółowe biografie z powodu braku potrzebnych ku temu informacji. Ponadto wiele życiorysów sławnych chrześcijańskich kobiet zostało...
3.857145
3.9 (7)
Godziemba
04-08-2014
W dniu 6 sierpnia 1914 roku kompania kadrowa wyruszyła z Oleandrów, kierując się ku granicy austriacko-rosyjskiej.     W czasie dorocznego posiedzenia Związku Walki Czynnej w dniu 28 czerwca 1914 roku nadeszła wiadomość o zamordowaniu w Sarajewie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Nie wywarła ona na uczestnikach zebrania większego wrażenia, Piłsudski nie wierzył w wybuch wojny i dopiero ultimatum Austro-Węgier do Serbii spowodowało zmianę nastrojów. Nastąpiła mobilizacja oddziałów strzeleckich, któ...
5
5 (3)
Jadwiga Chmielowska
01-08-2014
Tekst  J. S. Kosiorowskiego Dzisiaj 1 sierpnia 2014 r. jest 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Warto posłuchać referatu wygłoszonego przez prof. Witolda Kieżuna o przyczynach i podstawach ogłoszenia wybuchu Powstania (You Tube).    Mój Tato w 1944 r. wysłał oddział ochotników z Kolbuszowy do Warszawy. Franciszek Bańka prowadził partyzantów do Stolicy. Aresztowali Ich Rosjanie przed Warszawą. Wywieźli na wschód, wreszcie wcieli Ich do II Armii Ludowego Wojska Polskiego. W 1945 roku...
5
5 (2)
Stefan Bryś
01-08-2014
Średniowiecze to epoka pełna przemocy. Jest to fakt niezaprzeczalny. Przeczytamy o tym w każdym podręczniku do historii. Drugim faktem jest to, że był to czas kiedy dominującą rolę w kulturze odgrywało chrześcijaństwo. W tym zakresie XXI wiek różni się od średniowiecza. Niejeden westchnąwszy z ulgą powie: Na szczęście! Dziś to nie chrześcijaństwo dominuje lecz walka z nim. Największym oraz najczęstszym błędem jest jednak bardzo prymitywne powiązanie przemocy jaka panowała w średniowieczu z chrześcijaństwem. Ten błąd popełniają dziś...
3.333335
3.3 (6)
ciociababcia
01-08-2014
Powstanie Warszawskie. Gloria victis! cz.I dr Joanna Wieliczka-Szarkowa - autorka najnowszej książki o Powstaniu Warszawskim, red. Piotr Szubarczyk - publicysta historyczny, red. Dariusz Walusiak - dokumentalista http://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2014/07/2014.07.31.RozmowyNiedokonczone18.mp3 http://www.radiomaryja.pl/multimedia/powstanie-warszawskie-gloria-victis-cz-i/ cz.II http://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2014/08/2014.07.31.RozmowyNiedokonczone21.mp3 http://www.radiomaryja.pl/multimedia/powstanie-...
5
5 (2)
Krzysztof Karnkowski
01-08-2014
70. rocznica Powstania Warszawskiego zainspirowała wielu wydawców to wydania kolejnych pozycji na temat warszawskiego Sierpnia. Fronda na tę półkę dołożyła „Warszawę 1944”, odkrywczą i mocną pozycję, napisaną przez Szymona Nowaka. Na czym polega specyfika tego wydawnictwa? Zanim przejdę do własnych uwag, kilka zdań autora.   W niniejszej książce chciałem przedstawić potencjalne możliwości dotyczące losów Powstania Warszawskiego, jego rozmaite alternatywy. Chciałem ukazać, że powstanie zbrojne i...
5
5 (3)
Lech 'Losek' Mucha
30-07-2014
   W ramach dyskusji pod moją poprzednią notatką: Niebezpieczeństwo wychowania w duchu tolerancji  komentator Salonu24 ukryty za nickiem: Blackley napisał, komentując moją prośbę do rodziców, by wpajali swoim pociechom dumę z naszej kultury, tradycji i historii, takie zdania: z afirmowaniem kultury bym nie szalał - z wielu rzeczy nie ma dumy - choćby 5oo lat trzymania w niewoli większej części ludności kraju Przez mały odsetek tzw '' dobrze urodzonych '' . Jedni zdychali z głodu , chorób i ciężkiej...
5
5 (1)
Godziemba
30-07-2014
Pomimo krytycznego stosunku do decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego, piłsudczycy w pełni doceniali bohaterstwo, męstwo i poświęcenie żołnierzy powstania.     Wedle planów brytyjskich powstanie warszawskie miało być tylko epizodem w historii II wojny światowej, „tymczasem – jak trafnie podkreślał Ignacy Matuszewski – przez poświęcenie, odwagę, umiejętność, siłę, wytrzymałość – powstanie warszawskie zmieniło się w odrębne, wielkie, widoczne, tragiczne zjawisko i  Warszawa stała się,...
5
5 (3)
Tomasz A S
28-07-2014
  Ze względu na popularność tematu Ukraina zamieszczam w serii moich „Historii rodzinnych” wspomnienia mego Ojca Kazimierza. Na zdjęciu: Trzej bracia Szymańscy od lewej Kazimierz - wojska samochodowe, Tadeusz artyleria, Lucjan kawaleria.   Wspomnienia nagrałem w 1976 r. na 30 minutowej kasecie na magnetofonie Grundig. Dzięki temu krótkiemu stosunkowo zapisowi sprzed 38 lat można dziś odtworzyć ciekawy fragment jego życia na Ukrainie. Oto opowiadanie:   Mój dziadek miał na...
5
5 (3)
Godziemba
28-07-2014
Piłsudczycy, zarówno w kraju, jak i na emigracji zdecydowanie krytykowali decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego.     Od lata 1942 roku w kraju istniały dwie organizacje piłsudczykowskie – Obóz Polski Walczącej, którego przywódca był Juliusz Piasecki oraz Konwent Organizacji Niepodległościowych, w którym czołowa rolę odgrywał znany historyk i obrońca Warszawy w 1939 roku – pułkownik Wacław Lipiński.     Z kolei w czerwcu 1942 roku w Nowym Jorku doszło do...
5
5 (2)
26-07-2014
Zbliża się 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Byłbym szczęśliwy, gdyby na B&R nie pojawiły się tym razem teksty tych, którzy wydarzenie to zohydzali, używając pseudo-argumentów retorycznych, historycznych i militarnych, lub po prostu łżąc. Nie wiem jednak, czy Redakcja zechce wreszcie zastopować tak zasłużonych autorów jak @Henryk Dąbrowski, @palmereldritch1984, czy @xiazeluca lub ich wyznawców i naśladowców dla których rocznicowe opluwanie PW stało się chyba raison d`etre.  ...
5
5 (6)
Godziemba
25-07-2014
Po wojnie twórca „Jerzyków” Jerzy Strzałkowski starał się kultywować tradycję jednostki.     Jerzy Strzałkowski urodził się 21 lipca 1907 roku w Sułanówce w okręgu kijowskim. Po śmierci ojca w 1914 roku, rodzina przeniosła się do Chersonia. W 1920 roku Jerzy wraz z rodzeństwem został ewakuowany z Syberii przez Japonię do Polski. Po przyjeździe do Polski trafił do Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Syberyjskich w Wejherowie, gdzie w 1928 roku zdał egzamin maturalny. Następnie  był studentem...
5
5 (3)
Godziemba
23-07-2014
W Powstaniu Warszawskim walczyło ponad 500 żołnierzy „Jerzyków”.      W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego żołnierze Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” znaleźli się w szeregach wielu oddziałów biorących udział w walkach powstańczych. Najliczniejsza grupa „Jerzyków” walczyła w szeregach pułku „Baszta”, do którego jeszcze na jesieni 1943 roku przekazano trzy kompanie „Jerzyków” (w sumie ponad 200 żołnierzy...
5
5 (5)
admin
22-07-2014
Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy Państwu pierwszy rozdział książki Szymona Nowaka "Warszawa 1944", która ukaząła się nakładem wydawnictwa Fronda Rozdział I: Porządek panuje w Warszawie Powstanie w Warszawie nie wybuchło ot tak, z niczego. Polska konspiracja zawiązała się w  okupowanym kraju praktycznie jeszcze podczas kampanii wrześniowej. A pierwsza wzmianka o  planowanym powstaniu zbrojnym pojawiła się w  grudniu 1939 roku w instrukcji gen. Kazimierza Sosnkowskiego dla płk.Stefana Roweckiego „Grota...
0
Brak głosów
admin
21-07-2014
Nakładem Frondy ukazała się książka Szymona Nowaka "Warszawa 1944". Poniżej prezentujemy Państwu słowo od Autora i wstęp. Wkrótce na naszym portalu ukaże się również pierwszy fragment książki i recenzja. Ostatnimi czasy wszyscy prześcigają się w stwierdzeniach, że Powstanie Warszawskie było narodową katastrofą, że nie miało sensu, było błędem, a  nawet obłędem. Być może jest w  tych opiniach trochę racji, aczkolwiek większą katastrofą narodową dla naszego kraju był wrzesień 1939 roku. A z całą pewnością...
5
5 (6)
Godziemba
21-07-2014
Na jesieni 1939 roku Jerzy Strzałkowski założył organizację konspiracyjną „Jerzyki”      W październiku 1939 roku w bursie mieszczącej się w Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie, Jerzy Strzałkowski – założyciel i prezes Związku Młodzieży z Dalekiego Wschodu podjął decyzję o przekształceniu związku w organizację konspiracyjną.      Pod koniec października Strzałkowski nawiązał kontakt z mjr Mieczysławem Kordzikiem, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieży z Dalekiego...
5
5 (4)
Godziemba
16-07-2014
Tylko dzięki mediacji gen. Sosnkowskiego Sikorski zachował w lipcu 1940 roku stanowisko premiera i Naczelnego Wodza.     W dniu 18 lipca 1940 roku prezydent Władysław Raczkiewicz udzielił dymisji gen. Sikorskiemu, powierzając misję tworzenia nowego gabinetu dotychczasowemu ministrowi spraw zagranicznych Augustowi Zaleskiemu. Tego samego dnia Zaleski zjawił się u gen. Sosnkowskiego proponując mu objęcie stanowiska wicepremiera albo Naczelnego Wodza. W odpowiedzi gen. Sosnkowski uzależnił udział w jego rządzie od tego „...
5
5 (1)
polfic
15-07-2014
Witam, Jak wiadomo w Rzeczypospolitej sprawami zagranicznymi zawiaduje trójka: Prezydent, Premier i Minister Spraw Zagranicznych. Obserwujemy ich działania wobec spraw wschodnich i co .....  ? Przypominijmy sobie może historię - tzn. my sobie przypomnijmy, wyborcy PO nie mają sobie jak przypomnieć bo i skąd? Otóż taka trójka już w naszej historii była !!!! Pamiętamy chodźby z "Trylogii" słynne określenie Chmielnickiego "pierzyna, łacina i dziecina". Tak to było: "Pospiesznie zebrane...
5
5 (1)
Godziemba
14-07-2014
W lipcu 1940 roku doszło do poważnego kryzysu w rządzie RP w Londynie.     Na początku czerwca 1940 roku stało się jasne, iż kampania francuska została przegrana przez aliantów. Wbrew temu minister Kot oświadczył, iż mówienie o klęsce Francji jest defetyzmem,  a za rozsiewanie plotek o nieuchronnej ewakuacji władz polskich zamykać będzie w obozach odosobnienie. Sikorski zaś powtarzał, iż „nie wolno nam żadną miarą powtarzać tak słusznie krytykowanych przez nas Zaleszczyk i Kut”. W dniu 14...
5
5 (1)
polfic
10-07-2014
Tak było: "Przyczyna przedwczesnego zgonu Napoleona stała się przedmiotem międzynarodowej debaty. Dr Francesco Antommarchi - lekarz reprezentujący rząd brytyjski i (jakoby) rodzinę cesarza - szef zespołu badającego zwłoki Napoleona po śmierci uznał, że był to rak żoładka, co zostało zapisane w akcie zgonu." Tak też było (jest): "Przyczyna przedwczesnego zgonu Lecha Kaczyńskiego stała się przedmiotem międzynarodowej debaty. Dr Anodina - reprezentująca rząd rosyjski i Pan Miller  - szef zespołu badającego...
5
5 (3)
Godziemba
09-07-2014
Francuski plan wojenny omal nie doprowadził do całkowitej klęski Francji w 1914 roku.     Pomimo szybkiego rozwoju gospodarczego po 1870 roku, Francja coraz bardziej pozostawała w tyle za Niemcami. W 1913 roku udział poszczególnych państw w światowej produkcji przemysłowej wynosił: USA 35,7%, Niemcy 15,7%, Wielka Brytania 14%, Francja 6,4%.       O ile w czasie wojny 1870 roku Niemcy zmobilizowały ponad dwukrotnie większe siły niż Francja, przy prawie równej liczbie mieszkańców obu...
5
5 (2)
Kazimierz Suszyński
07-07-2014
Operacja "Ostra Brama" - plan zbrojnego opanowania Wilna. Na polecenie Generała "Wilka" Krzyżanowskiego, z powodu błyskawicznej sowieckiej ofensywy, przyśpieszono uderzenie na miasto. Zmusiło to atakujące oddziały AK do szturmu z marszu, bez należytego rozpoznania ze strony miejscowych placówek. Przytaczam fragment książki Kazimierza Krajewskiego "Uderzeniowe Bataliony Kadrowe", dotyczący ważnego wycinka walk. (str.480-484) (...)  Przed wymarszem kapelan batalionu,...
5
5 (6)

Strony