Historia

Smok Eustachy
25-05-2014
Typowy myśliwiec na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia był jednomiejscowy (pilot), jednosilnikowy (z silnikiem gwiazdowym, chłodzonym powietrzem lub rzędowym, chłodzonym cieczą), dwupłatowy, ze stałym podwoziem. Z mniej ważnych: śmigło miały drewniane na ogół, o stałym skoku. Nie chcę się wgłębiać w uzbrojenie ale przeważnie były to dwa karabiny maszynowe. Taki układ stawiał duży opór powietrza, stąd zwiększenie mocy silnika niewiele dawało, gdyż nadwyżka była pochłaniana przez wspomniane opory. I wtedy  przyszedł...
5
5 (2)
Smok Eustachy
21-05-2014
Witam! Przed lekturą zalecam zapoznanie się z recenzja na historia.org.pl: http://historia.org.pl/2014/05/14/jakie-piekne-samobojstwo-rafal-ziemkiewicz-recenzja/ A teraz ad rem: Rozpocznę od zarzutu, że Ziemkiewicz nie dał przypisów, więc nie wiadomo, skąd wie. Nie dał, bo to normalna książka jest. Z przypisami problem jest głębszy: ponieważ trudno ocenić, czy ktoś pisze mądrze czy głupio przeto kluczowe znaczenie nabiera krytyka formalna: jak powołuje się na tych, co trzeba to znaczy, że mądry. Ale to nie jest sedno sprawy -...
1
1 (2)
Godziemba
21-05-2014
Organizacje piłsudczykowskie w okupowanym kraju konsekwentnie opowiadały się za koncepcją  dwóch wrogów – Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej.      Obie organizacje piłsudczykowskie wrogo odnosiły się natomiast do komunistycznego podziemia, traktując go słusznie jako agenturę i  narzędzie w rękach Kremla. OPW i KON weszły do utworzonego w końcu października 1943 roku Społecznego Komitetu Antykomunistycznego. Utworzoną w styczniu 1944 roku tzw. Krajową Radę Narodową uznano za organ...
5
5 (3)
Godziemba
19-05-2014
Latem 1942 roku doszło do utworzenia w okupowanym kraju dwóch konspiracyjnych organizacji piłsudczykowskich.      Po klęsce Polski w wojnie z III Rzeszą oraz Związkiem Sowieckim we wrześniu 1939 roku, znaczna część Polaków „zwróciła się – jak pisał Ferdynand Goetel – z całą siłą przeciw wczorajszym władcom Polski (…), im tylko przypisując całe nieszczęście Polski. W zgodnym hymnie potępienia jednoczyli się wszyscy: stronnictwa polityczne zepchnięte dotychczas na drugi plan,...
5
5 (5)
Smok Eustachy
18-05-2014
Przedstawiam jeden z moich wcześniejszych textów o przedwojennym lotnictwie, w komentarzach do poprzedniego wpisu pojawiają się bowiem odniesienia do prac prof Malaka, który detale opisuje nieźle, syntezy ma jednak słabe. Ja opisuję jednak pewien proces dziejowy, który doprowadził do zapaści naszego lotnictwa. Analogie z współczesnością uprawnione. Swoją drogą ciekawe, czy red Ziemkiewicz wykorzystał należycie fachowe ustalenia w dziedzinie obronności, przypuszczam że nie do końca. Oczywiście ja tego wszystkiego nie...
0
Brak głosów
Smok Eustachy
18-05-2014
Specjalny wstęp o agentach (odwołujący się do zasadniczego textu). Poprzedni wpis wywołał mała burzę (http://blog-n-roll.pl/pl/agenci-i-ronin). Ktoś tam dowodził, że jednak agenta można rozpoznać: Ja pisze o poważnej agenturze, która jest zakonspirowana. I jako taka musi być pierwsze we wszystkim przed nieagentami. Mamy tu zatem 2 punkty: 1. Agent jest zakonspirowany. 2. jeden agent nie wie o drugim. Stąd może być ja kw NRD - 100% agentów ale ponieważ każdy udawał, że nie jest to jakoś to szło. Przynajmniej kiedy szybkie...
2.25
2.3 (4)
Godziemba
14-05-2014
Pomimo bacznego śledzenia rozwoju sytuacji w Polsce, zamach majowy był zaskoczeniem dla sowieckiej dyplomacji.      Po zamachu majowym poseł sowiecki w Warszawie Piotr Wojkow zaznaczył, iż wpływ na decyzję Piłsudskiego miały naciski ze strony części oficerów zagrożonych utratą stanowisk oraz partii lewicowych (PPS oraz PSL „Wyzwolenie”), które obawiały się wzrostu wpływów centroprawicy po utworzeniu rządu Witosa. Jednocześnie trafnie wskazywał, iż Marszałek nie zamierzał dokonywać zamachu...
5
5 (3)
Lech 'Losek' Mucha
13-05-2014
   Wróciliśmy przed chwilą z dziećmi, z projekcji filmu Powstanie Warszawskie. Film robi wstrząsające wrażenie. Pomimo tego, że większość z ujęć znałem, widziałem je już wcześniej i to nie raz, pokazane w takiej sekwencji, pokolorowane, udźwiękowione, mają zupełnie nową wartość. Momentami trudno uwierzyć, że to wyłącznie dokumentalne ujęcia. Jak sobie człowiek uświadomi, że martwi ludzie na ekranie, ginący powstańcy, to nie aktorzy, ale prawdziwi dzielni ludzie, nie filmowi, nie udawani, tylko najprawdziwsi bohaterowie, to...
5
5 (6)
Godziemba
12-05-2014
Kreml pilnie śledził rozwój wypadków w Polsce w latach 1925-1926.      Na jesieni 1925 roku, szef Czeki Feliks Dzierżyński, a w ślad za nim kierownictwo partii bolszewickiej, uważał, iż nawrót kryzysu ekonomicznego w Polsce doprowadzi do zwiększenia wpływów brytyjskich nad Wisłą. W listopadzie 1925 roku Dzierżyński podkreślał, iż wzrost aktywności Piłsudskiego „dokonuje się nie bez aktywnego udziału Anglii, prowadzącej politykę Locarna i izolowania nas – w tym wypadku od Polski...
5
5 (6)
Nessun Dorma
10-05-2014
(…)     Zaczynają się aresztowania. Czasem w obławie na ulicy, częściej jednak nocami, po domach. Carskim, wypróbowanym sposobem.     To trochę tak jak z bombą. Niepodobna przewidzieć na kogo spadnie. Reguły żadnej. Wyłapują doktorów, profesorów, kolejarzy, studentów, nauczycieli, harcerzy, urzędników, księży, kupców. Właściciele większych firm już siedzą.Towar zarekwirowany.Sklepy zamknięte.     A potem "plebiscyt"!  ...
5
5 (6)
DocEnt
09-05-2014
Naukowcy odkryli tajemnice budowy piramid ? Taki oto tytuł, pięknie widnieje w dzisiejszych wiadomościach na Onecie ( http://wiadomosci.onet.pl/swiat/naukowcy-odkryli-tajemnice-budowy-piramid/fpy28 ). Oczywiście poza donośnie brzmiącą wiadomością w tytule warto również zauważyć znak zapytania. Wypadało by zatytułować ten odkrywczy materiał : " Naukowcom wydaje się, że chyba odkryli tajemnice budowy piramid". Z artykułu dowiadujemy się że naukowcy stwierdzili, że do transportu...
5
5 (3)
SmokGorynycz
09-05-2014
Einstein, Curie-Skłodowska, Roentgen, Pasteur, bracia Wright, Edison – odkrywcy i wynalazcy, których nazwiska znają niemal wszyscy, niemal wszyscy uznają ich za wielkich i wpływowych. Prawie nikt natomiast nie zna nazwiska człowieka, którego prace – moim skromnym zdaniem – w największym stopniu zmieniły świat XX i XXI wieku. Zmieniły – to wcale nie znaczy, że na lepsze. Taka na przykład demokracja w wyniku upowszechnienia i udoskonalenia tego wynalazku po prostu umarła. W 1929 roku Amerykanin Philo...
5
5 (5)
polfic
09-05-2014
Witam O kim mowa? Tylko bez googlowania proszę :) Elementy ułatwiające identyfikację wykropkowałem. "Horyzont (...........) nie był rozleglejszy od horyzontu małego urzędniczyny policyjnego, z tą wszakże różnicą, że ten ostatni musi mieć jednak większe poczucie rzeczywistości i jest w znacznie mniejszym stopniu obciążony balastem przesądów. Jedynym pismem, które (..........) czytywał w ciągu szeregu lat i z którego zapożyczał swoje idee, był tygodnik, wydawany za pieniądze rządowe przez...
5
5 (2)
Godziemba
07-05-2014
W 1962 roku Bolesław Świderski rozpoczął wydawanie w Londynie tygodnika „Kronika” , finansowanego przez wywiad PRL.      W 1958 roku emigracyjny założyciel jednej z największych oficyn wydawniczych w „polskim” Londynie – Polish Book House, Bolesław Świderski, demonstrujący po 1956 roku prokrajowe sympatie, w czasie rozmowy z przedstawicielem peerelowskiego wywiadu zaproponował wydawanie na emigracji nowego tygodnika, opowiadającego się za nawiązaniem bliskich kontaktów z krajem oraz...
5
5 (2)
Godziemba
05-05-2014
W końcu lat 50. wywiad PRL zainicjował wydawanie na emigracji kilku czasopism o zdecydowanym prokomunistycznym obliczu.      Zmiana polityki władz komunistycznych wobec wychodźstwa w połowie lat 50., „przełom” październikowy oraz rozczarowanie mas emigracyjnych polityką Zachodu zwiększyły możliwości prowadzenia działań operacyjnych przez wywiad PRL. Jedną z form dywersji było finansowe wspieranie środowisk opowiadających się za współpracą z krajem oraz zwalczających „niezłomnych”....
5
5 (6)
Godziemba
30-04-2014
Władze komunistyczne aresztowały ponad 1000 uczestników pochodu 3 maja 1946 roku w Krakowie, spośród których 12 osób oskarżono i postawiono przed sądem.      W przesłanym raporcie Adam Polewka, naczelnik krakowskiego Urzędu Propagandy podkreślił, iż „uroczystości zostały zakłócone wystąpieniem kół reakcyjnych, w których dominował element akademicki. (…) Pochód liczył około 10 000 ludzi. Ponieważ robotnicy Krakowa urządzali tego dnia majówki za...
5
5 (3)
Godziemba
28-04-2014
W dniu 3 maja 1946 roku bezpieka brutalnie rozpędziła demonstrację studentów krakowskich uczelni.      W II RP święto 3 Maja było najważniejszym świętem państwowym. Na mocy ustawy Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku miało być obchodzone „po wsze czasy”. W świadomości społecznej tradycja świętowania 3 Maja związana była nierozerwanie z ciągłością państwowości polskiej. W czasie zaborów hołd oddawany Konstytucji 3 Maja był symbolicznym nawiązaniem do utraconej niepodległości.  ...
5
5 (3)
Joanna K.
23-04-2014
Antoni Rutkowski ps. Orzeł urodził się 1 sierpnia 1920 r. we wsi Skrybicze, niedaleko Białegostoku. Był żołnierzem AK, AKO i WiN . Nie ujawnił się, pozostał w podziemiu. Kontynuował walkę o niepodległość Polski. Aresztowany na skutek zdrady 19 marca 1946 r., po brutalnym śledztwie stanął przed sądem któremu przewodniczył oławiony „sędzia śmierc” Włodzimierz Ostapowicz. Prokurator Czesław Łapiński, ten sam który potem oskarżał rtm. Witolda Pileckiego, i kapitana Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” -...
5
5 (9)
Godziemba
23-04-2014
W Wielkanoc 1919 roku oddziały Wojska Polskiego zdobyły Wilno.      W połowie grudnia 1918 roku bojówki komunistyczne pod wodzą Kapsukasa-Mickieviciusa dokonały zbrojnego przejęcia władzy w Wilnie, tworząc Tymczasowy Rząd Robotniczo-Włościański. Przywódcy państwa litewskiego uciekli z miasta.         Kres bolszewickiemu panowaniu w Wilnie położyły oddziały polskiej Samoobrony Litwy i Białorusi dowodzone przez gen. Adama Mokrzeckiego, które w dniu 2 stycznia 1919 roku...
5
5 (5)
Godziemba
16-04-2014
Major Jerzy Żychoń aż do lutego 1944 roku kierował polskim wywiadem w Oddziale II Sztabu Naczelnego Wodza.      W lipcu 1940 roku gen. Sikorski mianował Żychonia na stanowisko szefa Wydziału Wywiadowczego, który zajmował szczególne miejsce w strukturze II Oddziału – przede wszystkim ustalał zasady funkcjonowania aparatu wywiadowczego, współpracował z polskimi instytucjami wojskowymi i cywilnymi oraz utrzymywał bezpośrednie kontakty ze służbami wywiadowczymi aliantów. Ponadto WW...
5
5 (2)
Godziemba
14-04-2014
Ważne miejsce w historii polskich służb specjalnych podczas II wojny światowej zajmuje mjr Jan Żychoń.      Jan Henryk Żychoń urodził się w 1902 roku w Skawinie. W trakcie nauki w gimnazjum uciekł do Legionów Polskich, w których służył w latach 1916-1917. Następnie – jako żołnierz Wojska Polskiego - w listopadzie 1918 roku wziął udział w walkach o Lwów i innych bojach w Małopolsce Wschodniej.  W 1921 roku uczestniczył w powstaniu śląskim. Po jego zakończeniu został odkomenderowany do...
5
5 (3)
Godziemba
09-04-2014
Zastanawiające kontakty Witowskiego z Abwehrą doprowadziły do skazania go na karę śmierci.      Wkrótce po przekroczeniu linii frontu, grupa Szadkowskiego została zatrzymana przez sowiecki patrol i przewieziona do najbliższego sztabu. Polacy zeznali, iż zostali wysłani przez polską organizacje konspiracyjną, która od początku 1940 roku współpracowała z sowieckim wywiadem, w celu nawiązania łączności z powstając na terenie Związku Sowieckiego armią polską.      Po wstępnym...
5
5 (7)
Godziemba
07-04-2014
Podejrzane kontakty Stefana Witkowskiego z niemieckim wywiadem przyczyniły się do jego śmierci.      Od 1940 roku Stefan Witkowski „Inżynier” utrzymywał – wbrew zakazom kierownictwa ZWZ oraz Sztabu Naczelnego Wodza nieformalne kontakty nie tylko z wywiadem brytyjskim, ale także niemieckim, włoskim i sowieckim.      Pierwszy kontakt z wywiadem sowieckim „Inżynier” nawiązał w 1940 roku za pośrednictwem płk. Krotoszyna, któremu zaproponował przekazywanie informacji...
5
5 (4)
Godziemba
02-04-2014
Od 1940 roku działalność „Muszkieterów” budziła coraz większe wątpliwości dowództwa ZWZ oraz gen. Sosnkowskiego      W swym raporcie dla Sikorskiego z marca 1940 roku szef ”Muszkieterów” podkreślał, iż w  jego organizacji znaleźli się ludzie „poważni, na stanowiskach, niezależni, a przy tym młodzi lub w sile wieku, pełni entuzjazmu i wielkiego poświęcenia dla Sprawy oraz bezwzględnie podporządkowując się Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich we Francji”....
5
5 (2)
pawelskrok
31-03-2014
31 marca 2014 obchodzimy 122. rocznicę urodzin generała broni Stanisława Władysława Maczka, bohatera II wojny światowej. Pod jego dowództwem 1. Dywizja Pancerna w 1944 roku wyzwoliła spod niemieckiej okupacji północną Francję, Belgię oraz Holandię. Generał Stanisław Maczek urodził się  31 marca 1892 r. w Szczercu w obecnym obwodzie lwowskim. W 1914 r., w dniu wybuchu I wojny światowej został powołany do wojska austriackiego, jako oficer rezerwy i skierowany do batalionu strzelców górskich i...
4.285715
4.3 (7)
31-03-2014
 Tubylcy tak się do nich przyzwyczaili, że już ich nie zauważają. Goście także, bo nie rzucają się nadmiernie w oczy. Zwracają na nie uwagę przewodnicy wycieczek po stolicy. Najbardziej widoczne są 1 listopada...   Karol Tchorek (1904-1985) urodzony w biednej rodzinie chłopskiej pracował w młodości jako wiślany piaskarz, a mając lat 15 bronił ochotniczo Ojczyzny przed bolszewicką nawałą. Potem zdobył wykształcenie i został rzeźbiarzem. W 1949 roku wygrał konkurs SARP na upamiętnienie miejsc masowych egzekucji w Warszawie w...
5
5 (6)
Godziemba
31-03-2014
Na początku października 1939 roku została założona w Warszawie jedna z najbardziej tajemniczych polskich organizacji konspiracyjnych – „Muszkieterzy”.      Po niemiecko-sowieckiej agresji i klęsce Polski, na jesieni 1939 roku powstało szereg organizacji konspiracyjnych, które stawiały sobie za cel walkę o odzyskanie niepodległości. Wśród tych organizacji zaleźli się także „Muszkieterowie”, powołani  5 października 1939 roku w Warszawie przez inż. Stefana Witkowskiego,...
5
5 (4)
Kazimierz Suszyński
30-03-2014
Borys Kiwenko - "Znachor"  W Niedzielę Palmową 30.03.1947 został odstrzelony na swoim szlaku do Polski, Polak z wyboru, obywatel ZSRS niepogodzony z sowieckim systemem, lekarz, żołnierz 27. WDP AK na Wołyniu; ppor. armii berlingowskiej. Ścigany przez Smiersz schronił się jako żołnierz oddziału WiN - "P-8". Wspaniały człowiek i kompan - zabity przez KBW, zgubiony przez ludzką bezmyślność. Tekst zamieszczam rocznicowo - to poprawiona wersja artykułu sprzed 5 lat, publikowanego pod tym samym tytułem na innych...
5
5 (9)
BBudowniczy
29-03-2014
Od dłuższego czasu, zarówno przebywając na Śląsku, jak i rozmawiając tutaj na salonie, karmiony jestem opowieściami o tysiącletnim narodzie śląskim, o tym że "prawdziwi" Ślązacy nigdy nie byli Polakami (Niemcami co ciekawe już często), o  "wojnie domowej" w 1921 roku, o nienawistnej Polsce która sprowokowała wybuch II wojny światowej, a poza tym przez całą swą historię z wielką zajadłością dręczyła i prześladowała "naród śląski".  Takie opowieści snują tzw Ślązakowcy, czyli dość...
5
5 (2)
Godziemba
26-03-2014
W czasie sowieckiej okupacji Łomży ważną rolę spełniała prasa gadzinowa, wydawana w języku polskim.     Niemal natychmiast po agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku rozpoczęto wydawanie na zagarniętych terenach komunistycznej prasy. Towarzysz Stalin przecież dowodził, iż „prasa jest jedynym środkiem przy pomocy którego partia codziennie, co godzina rozmawia z klasą robotniczą, w swoim, potrzebnym jej języku. Innych środków do przeciągnięcia duchowych nici między partią i klasą, innego tak...
5
5 (4)
25-03-2014
Zachęcony przez Chryzopraz wklejam moją starą notkę z NP, będącą interesującym chyba przyczynkiem do sprawy naocznych świadków katyńskiej zbrodni. Zanim jednak to uczynię, nie mogę pominąć pewnych okoliczności. Otóż tekst tej notki miałem zarchiwizowany i "paste" pochodzi właśnie stamtąd. Ale postanowiłem sprawdzić, czy tekst ten funkcjonuje w necie... Otóż funkcjonuje: http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/budapesztenskie-tropy-katynia. Funkcjonuje anonimowo, mimo że kilkukrotnie zwracałem się do...
4.42857
4.4 (7)
Tomasz A S
24-03-2014
    Pierwszy raz publikowane na portalu niepoprawni.pl  rok temu, 27 marca 2013 roku poprzedni odcinek: cz.1 : http://www.blog-n-roll.pl/pl/historie-rodzinne-kto-budowa%C5%82-sieci-telefoniczne-w-ekwadorze-cz2#.UzCcn86oGSo   Na zdjęciu: Ekwador 1949 r. Pod postumentem oznaczającym równik. Siedzą Kazimierz z córką Teresą, „na równiku” stoi na jednej nodze jego żona Teodozja. Po wojnie, w roku 1945 Kazimierz Rogowski podejmuje pracę w Sztokholmie w firmie...
5
5 (2)
Tomasz A S
24-03-2014
 Pierwszy raz publikowane na portalu niepoprawni.pl  rok temu, 27 marca 2013 roku   Na zdjęciu: Kazimierz Rogowski Najstarszy brat mojej Mamy, Kazimierz Władysław Rogowski, urodził się na przełomie wieków, 6 czerwca 1899 roku przy ul. Zielnej w Warszawie. Był synem Stanisława oraz Jadwigi z d. Frankenstein. Jako chłopiec uczęszczał do „Zakładu Naukowego Jenerała P. Chrzanowskiego”, a następnie do szkoły im. E. Konopczyńskiego. W lecie 1915 wyjeżdża na wakacje do stryja Macieja Rogowskiego (*), do...
5
5 (6)
Tomasz A S
24-03-2014
Tekst opublikowany po raz pierwszy 31 lipca 2013 roku na portalu Niepoprawni.pl Powstanie, to następny okres wojny, gdy Opatrzność Boska nad nami czuwała. Po drugiej stronie ulicy Białobrzeskiej 33, na Ochocie, trochę na skos, była szkoła Szachtmajerowej i tam istniała krótko powstańcza placówka. Stał powstaniec w biało-czerwonej opasce przed wejściem. Pamiętam to, bo starsze rodzeństwo mi go pokazało. Przez Ojca wcześniej przygotowane były bloki betonowe przed okienkami piwnicy naszego domu. Chroniły od pocisk...
5
5 (6)
Godziemba
24-03-2014
W końcu września 1939 roku żołnierze sowieccy wkroczyli do Łomży.      W przeddzień agresji sowieckiej na Polskę, w dniu 16 września 1939 roku w rozkazie nr 005 Rada Wojenna Frontu Białoruskiego wskazywała, iż „idziemy nie jako zdobywcy, lecz jako wyzwoliciele naszych braci Białorusinów, Ukraińców i ludu pracującego Polski”.      W propagandowych materiałach podkreślano, iż „narody Związku Sowieckich Socjalistycznych Republik wyciągnęły do was rękę z bratnią pomocą...
5
5 (4)
Niepoprawne Radio PL
21-03-2014
U nas na żywo  
0
Brak głosów
Krzysztof Karnkowski
19-03-2014
„Oddziały wyklętych” Szymona Nowaka to zbiór kilkunastu historii poszczególnych oddziałów partyzanckich, które w obliczu zdobycia władzy w Polsce przez komunistów miejscowych i Sowietów, bądź zdecydowały się na kontynuację walki zbrojnej, bądź zaryzykowały przebicie się na Zachód. Czasem łączyło się to z przewędrowaniem przez prawie całą Polskę i kawał Europy, czasem też kończyło się dramatycznie, jak wyprawa por. Podkowy, wydanego czeskiej bezpiece przez Amerykanów. Jednak...
5
5 (3)
Godziemba
19-03-2014
Władysław Studnicki był zdecydowanym  przeciwnikiem współpracy polsko-rosyjskiej.      „Kapitałem politycznym – podkreślał Studnicki – jaki urobiłem sobie na Syberii była znajomość Rosji i niechęć ku niej jako głównej antagonistki Polski”. I dodawał: „Stosunki polsko-rosyjskie dadzą się streścić w słowach: 15 wojen, podziały, ujarzmienie, powstania, prześladowania, męczeństwo i bohaterstwo jednostek, niewola, (…) sprzeczność cywilizacyjna, sprzeczność ustrojowa od...
5
5 (6)
Godziemba
17-03-2014
Władysław Studnicki był zdecydowanym krytykiem cywilizacji moskiewskiej.      Władysław Gizbert-Studnicki urodził się w 1866 roku w Dyneburgu w szlacheckiej rodzinie. Po ukończeniu gimnazjum realnego w Dyneburgu, w 1885 rozpoczął studia w Szkole Handlowej Kronenberga w Warszawie, gdzie związał się z ruchem socjalistycznym. Aresztowany w 1889 roku trafił do X Pawilonu warszawskiej Cytadeli, a następnie został skazany na zesłanie na Syberii. Po zwolnieniu w 1893 roku wyjechał do Omska, a potem do Tobolska, gdzie pracował...
5
5 (2)
Ellenai
15-03-2014
Historia Arki Przymierza jest jedną z najbardziej tajemniczych opowieści biblijnych. Od lat archeolodzy, jak do tej pory bezskutecznie, poszukują jakichkolwiek informacji na jej temat. Zgodnie z zapisami pochodzącymi z Biblii, Arkę wykonali żydowscy rzemieślnicy, kierując się wskazówkami udzielonymi im przez samego Boga. Była to dosyć duża skrzynia z drewna akacjowego, wyłożona wewnątrz i ozdobiona na zewnątrz złotem, w której oprócz  dekalogu spisanego na dwóch kamiennych tablicach przechowywano także laskę...
5
5 (6)
Ellenai
09-03-2014
Dla chwili odpoczynku od bieżących spraw i gorącej ostatnio polityki, zapuśćmy się po raz kolejny w fascynujący świat tajemniczych artefaktów. Tajemnicze artefakty   to zarówno te obiekty, które zostały odkryte, ale mamy problemy z wyjaśnieniem ich funkcji czy pochodzenia, ale także i te, których istnienia się domyślamy, natomiast nie wiemy, gdzie ich szukać. O tych pierwszych pisałam we wcześniejszych notkach. Do tych drugich należy niewątpliwie Święty Graal, najcenniejszy artefakt chrześcijan, któ...
4.5
4.5 (8)
07-03-2014
„Przywiozłem wam pokój”.   W drugiej połowie lat `30 ub. wieku mieliśmy appeasment. Żałosny, ale szlachetnie wyglądający facet w kapelutku i z parasolem przyniósł „nam” pokój. Appeasment skończył się 1 września 1939 roku. Potem była wojna. Światowa.   W latach `70 ub. wieku mieliśmy detente. Nijaki facet z USA podpisał z sowieckim gerontem akt końcowy KBWE. Detente skończyło się agresją sowiecką w Afganistanie. Wojna w Afganistanie trwa nadal.   Pierwsza dekada XXI...
5
5 (6)
06-03-2014
Wojna krymska z lat 1853 – 1856 to mocno zakurzony i zapomniany już epizod historii. Ale dwa wydarzenia z nią związane, które rozegrały się na polu bitwy pod Bałakławą jednego dnia, 25 października 1854 roku (http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Ba%C5%82ak%C5%82aw%C4%85 ) nie zostały ze szczętem zapomniane. Mało tego, stały się elementem zbiorowej wyobraźni, a jednocześnie synonimami postaw i działań skrajnie przeciwnych.   Pierwsze z nich to „Szarża Lekkiej Brygady”, synonim głupoty i niekompetencji dow...
5
5 (5)
geoal
02-03-2014
1 marca uczestniczyłem w skromnych, lokalnych obchodach związanych z dniem Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość organizowana przez władze samorządowe rozpoczęła się tradycyjną mszą, której jasną stroną było patriotyczne kazanie, zaś ciemną wytyczały rozmieszczone pod ścianami poczty sztandarowe miejscowych szkół, z ich w większości pochodzącymi z łapanki znudzonymi młodzieńcami, środek okupowały nic nie wyrażające twarze notabli. Przejmującym akcentem był apel poległych, gdy wspomniano Żołnierzy Wyklętych i rozległy się przejmujące...
5
5 (8)
raven59
02-03-2014
1 marca to dzień, który „zadomowił się” w kalendarzu historycznym Polaków.  Pogoda – jak to zwykle 1 marca i w okolicach tej daty - nie „rozpieszczała” uczestników obchodów. W rozmowach dało się napotkać niezrozumienie dlaczego akurat 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych tak nieszczęśliwie określonymi „Żołnierzami Wyklętymi” (wyklętymi przez sowieckich okupantów i ich polskich pomagierów)? Czyż nie lepiej...
5
5 (3)
01-03-2014
W ub. roku na łamach dawnych Niepoprawnych zainicjowałem akcję uczczenia Dnia Żołnierzy Wyklętych poprzez publikację notek biograficznych i wspomnieniowych na Ich temat. Chyba było to dość udane przedsięwzięcie. Pozwolę sobie więc dzisiaj uczcić pamięć Wyklętych wznawiając (z niewielkimi zmianami) swoją notkę Macieju Kalenkiewiczu.   Biezrukij Major – tak nazwali Go w NKWD.   „Należał do najbardziej ideowych ludzi, jakich spotkałem w swoim życiu . Wierzył, że moc moralna naszych ludzi przyniesie nam i Polsce...
5
5 (2)
Krzysztof Karnkowski
27-02-2014
„Święty na polu chwały” to pozycja tyleż ciekawa, co skromna, raczej książeczka, niż książka. Dziennikarz Tomasz Pompowski poświęca ją postaci ks. Vincenta Capodanno, kapelana amerykańskich żołnierzy w Wietnamie. Capodanno nie wahał się przed wyruszaniem z żołnierzami na najtrudniejsze akcje, choć unikał, na ile było to możliwe, noszenia broni. Wreszcie zginął, do ostatniej chwili niosąc pomoc, pociechę i wiarę swoim kolegom.  Tłem tej poruszającej historii jest całkowite niezrozumienie sytuacji w Wietnamie przez...
5
5 (3)
Tomasz A S
27-02-2014
Moja notatka zawiera "lokowanie produktu" ;))) Dostałem w prezencie od syna DVD z filmem dokumentalnym o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim War games - Gry wojenne Kim naprawdę był płk Kukliński Ten pasjonujący film według scenariusza i w reżyserii Dariusza Jabłońskiego pokazywany był przez TVP, jak zwykle tego rodzaju filmy, w porze "nieoglądalności", (ostatnio po północy), więc wiele osób nie miało możliwości się z nim zapoznać. W filmie wypowiadają się najważniejsi żyjący (w 2008 roku, bo wtedy...
5
5 (2)
geoal
26-02-2014
W ostatnich tygodniach pojawiło się kilka tekstów dotyczących "wygonionych" z Ziem Zachodnich, oczywiście z zastrzeżeniem, iż notki te "nie są wyrazem współczucia dla ludności ... pochodzenia niemieckiego", a traktować je należy jako hołd oddany prawdzie historycznej, ukazanie dorobku zwykłych ludzi, którzy tam żyli, tworzyli, zostawili swe ślady. Już za kilka dni, w terminie 18-19 stycznia 2014 roku odbędą się zawody Pucharu Świata w narciarstwie biegowym w Jakuszycach. Nazwisko Justyny Kowalczyk...
5
5 (2)
KaNo
25-02-2014
Pomnik "Partyzantów" tworzyłem w Ameryce... Ścigani po lasach jak dzikie bestie, torturowani w piwnicach UB, maltretowani z mściwą satysfakcją mordowani w katowniach MO, grzebani potajemnie nocami w nieznanych do dzisiaj grobach. To dla Nich - stworzyłem ten: Symbol Golgoty Polskich Bohaterów. Andrzej Pityński   Pułkownik Ryszard Kukliński był ostatnim żołnierzem wyklętym w PRL, skazanym na karę śmierci wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 23 maja 1984 r. (sygn. akt So. 183/84...
5
5 (16)

Strony