Historia

Godziemba
23-04-2014
W Wielkanoc 1919 roku oddziały Wojska Polskiego zdobyły Wilno.      W połowie grudnia 1918 roku bojówki komunistyczne pod wodzą Kapsukasa-Mickieviciusa dokonały zbrojnego przejęcia władzy w Wilnie, tworząc Tymczasowy Rząd Robotniczo-Włościański. Przywódcy państwa litewskiego uciekli z miasta.         Kres bolszewickiemu panowaniu w Wilnie położyły oddziały polskiej Samoobrony Litwy i Białorusi dowodzone przez gen. Adama Mokrzeckiego, które w dniu 2 stycznia 1919 roku...
5
5 (5)
Godziemba
16-04-2014
Major Jerzy Żychoń aż do lutego 1944 roku kierował polskim wywiadem w Oddziale II Sztabu Naczelnego Wodza.      W lipcu 1940 roku gen. Sikorski mianował Żychonia na stanowisko szefa Wydziału Wywiadowczego, który zajmował szczególne miejsce w strukturze II Oddziału – przede wszystkim ustalał zasady funkcjonowania aparatu wywiadowczego, współpracował z polskimi instytucjami wojskowymi i cywilnymi oraz utrzymywał bezpośrednie kontakty ze służbami wywiadowczymi aliantów. Ponadto WW...
5
5 (2)
Godziemba
14-04-2014
Ważne miejsce w historii polskich służb specjalnych podczas II wojny światowej zajmuje mjr Jan Żychoń.      Jan Henryk Żychoń urodził się w 1902 roku w Skawinie. W trakcie nauki w gimnazjum uciekł do Legionów Polskich, w których służył w latach 1916-1917. Następnie – jako żołnierz Wojska Polskiego - w listopadzie 1918 roku wziął udział w walkach o Lwów i innych bojach w Małopolsce Wschodniej.  W 1921 roku uczestniczył w powstaniu śląskim. Po jego zakończeniu został odkomenderowany do...
5
5 (3)
Godziemba
09-04-2014
Zastanawiające kontakty Witowskiego z Abwehrą doprowadziły do skazania go na karę śmierci.      Wkrótce po przekroczeniu linii frontu, grupa Szadkowskiego została zatrzymana przez sowiecki patrol i przewieziona do najbliższego sztabu. Polacy zeznali, iż zostali wysłani przez polską organizacje konspiracyjną, która od początku 1940 roku współpracowała z sowieckim wywiadem, w celu nawiązania łączności z powstając na terenie Związku Sowieckiego armią polską.      Po wstępnym...
5
5 (7)
Godziemba
07-04-2014
Podejrzane kontakty Stefana Witkowskiego z niemieckim wywiadem przyczyniły się do jego śmierci.      Od 1940 roku Stefan Witkowski „Inżynier” utrzymywał – wbrew zakazom kierownictwa ZWZ oraz Sztabu Naczelnego Wodza nieformalne kontakty nie tylko z wywiadem brytyjskim, ale także niemieckim, włoskim i sowieckim.      Pierwszy kontakt z wywiadem sowieckim „Inżynier” nawiązał w 1940 roku za pośrednictwem płk. Krotoszyna, któremu zaproponował przekazywanie informacji...
5
5 (4)
Godziemba
02-04-2014
Od 1940 roku działalność „Muszkieterów” budziła coraz większe wątpliwości dowództwa ZWZ oraz gen. Sosnkowskiego      W swym raporcie dla Sikorskiego z marca 1940 roku szef ”Muszkieterów” podkreślał, iż w  jego organizacji znaleźli się ludzie „poważni, na stanowiskach, niezależni, a przy tym młodzi lub w sile wieku, pełni entuzjazmu i wielkiego poświęcenia dla Sprawy oraz bezwzględnie podporządkowując się Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich we Francji”....
5
5 (2)
pawelskrok
31-03-2014
31 marca 2014 obchodzimy 122. rocznicę urodzin generała broni Stanisława Władysława Maczka, bohatera II wojny światowej. Pod jego dowództwem 1. Dywizja Pancerna w 1944 roku wyzwoliła spod niemieckiej okupacji północną Francję, Belgię oraz Holandię. Generał Stanisław Maczek urodził się  31 marca 1892 r. w Szczercu w obecnym obwodzie lwowskim. W 1914 r., w dniu wybuchu I wojny światowej został powołany do wojska austriackiego, jako oficer rezerwy i skierowany do batalionu strzelców górskich i...
4.285715
4.3 (7)
31-03-2014
 Tubylcy tak się do nich przyzwyczaili, że już ich nie zauważają. Goście także, bo nie rzucają się nadmiernie w oczy. Zwracają na nie uwagę przewodnicy wycieczek po stolicy. Najbardziej widoczne są 1 listopada...   Karol Tchorek (1904-1985) urodzony w biednej rodzinie chłopskiej pracował w młodości jako wiślany piaskarz, a mając lat 15 bronił ochotniczo Ojczyzny przed bolszewicką nawałą. Potem zdobył wykształcenie i został rzeźbiarzem. W 1949 roku wygrał konkurs SARP na upamiętnienie miejsc masowych egzekucji w Warszawie w...
5
5 (6)
Godziemba
31-03-2014
Na początku października 1939 roku została założona w Warszawie jedna z najbardziej tajemniczych polskich organizacji konspiracyjnych – „Muszkieterzy”.      Po niemiecko-sowieckiej agresji i klęsce Polski, na jesieni 1939 roku powstało szereg organizacji konspiracyjnych, które stawiały sobie za cel walkę o odzyskanie niepodległości. Wśród tych organizacji zaleźli się także „Muszkieterowie”, powołani  5 października 1939 roku w Warszawie przez inż. Stefana Witkowskiego,...
5
5 (4)
Kazimierz Suszyński
30-03-2014
Borys Kiwenko - "Znachor"  W Niedzielę Palmową 30.03.1947 został odstrzelony na swoim szlaku do Polski, Polak z wyboru, obywatel ZSRS niepogodzony z sowieckim systemem, lekarz, żołnierz 27. WDP AK na Wołyniu; ppor. armii berlingowskiej. Ścigany przez Smiersz schronił się jako żołnierz oddziału WiN - "P-8". Wspaniały człowiek i kompan - zabity przez KBW, zgubiony przez ludzką bezmyślność. Tekst zamieszczam rocznicowo - to poprawiona wersja artykułu sprzed 5 lat, publikowanego pod tym samym tytułem na innych...
5
5 (9)
BBudowniczy
29-03-2014
Od dłuższego czasu, zarówno przebywając na Śląsku, jak i rozmawiając tutaj na salonie, karmiony jestem opowieściami o tysiącletnim narodzie śląskim, o tym że "prawdziwi" Ślązacy nigdy nie byli Polakami (Niemcami co ciekawe już często), o  "wojnie domowej" w 1921 roku, o nienawistnej Polsce która sprowokowała wybuch II wojny światowej, a poza tym przez całą swą historię z wielką zajadłością dręczyła i prześladowała "naród śląski".  Takie opowieści snują tzw Ślązakowcy, czyli dość...
5
5 (2)
Godziemba
26-03-2014
W czasie sowieckiej okupacji Łomży ważną rolę spełniała prasa gadzinowa, wydawana w języku polskim.     Niemal natychmiast po agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku rozpoczęto wydawanie na zagarniętych terenach komunistycznej prasy. Towarzysz Stalin przecież dowodził, iż „prasa jest jedynym środkiem przy pomocy którego partia codziennie, co godzina rozmawia z klasą robotniczą, w swoim, potrzebnym jej języku. Innych środków do przeciągnięcia duchowych nici między partią i klasą, innego tak...
5
5 (4)
25-03-2014
Zachęcony przez Chryzopraz wklejam moją starą notkę z NP, będącą interesującym chyba przyczynkiem do sprawy naocznych świadków katyńskiej zbrodni. Zanim jednak to uczynię, nie mogę pominąć pewnych okoliczności. Otóż tekst tej notki miałem zarchiwizowany i "paste" pochodzi właśnie stamtąd. Ale postanowiłem sprawdzić, czy tekst ten funkcjonuje w necie... Otóż funkcjonuje: http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/budapesztenskie-tropy-katynia. Funkcjonuje anonimowo, mimo że kilkukrotnie zwracałem się do...
4.42857
4.4 (7)
Tomasz A S
24-03-2014
    Pierwszy raz publikowane na portalu niepoprawni.pl  rok temu, 27 marca 2013 roku poprzedni odcinek: cz.1 : http://www.blog-n-roll.pl/pl/historie-rodzinne-kto-budowa%C5%82-sieci-telefoniczne-w-ekwadorze-cz2#.UzCcn86oGSo   Na zdjęciu: Ekwador 1949 r. Pod postumentem oznaczającym równik. Siedzą Kazimierz z córką Teresą, „na równiku” stoi na jednej nodze jego żona Teodozja. Po wojnie, w roku 1945 Kazimierz Rogowski podejmuje pracę w Sztokholmie w firmie...
5
5 (2)
Tomasz A S
24-03-2014
 Pierwszy raz publikowane na portalu niepoprawni.pl  rok temu, 27 marca 2013 roku   Na zdjęciu: Kazimierz Rogowski Najstarszy brat mojej Mamy, Kazimierz Władysław Rogowski, urodził się na przełomie wieków, 6 czerwca 1899 roku przy ul. Zielnej w Warszawie. Był synem Stanisława oraz Jadwigi z d. Frankenstein. Jako chłopiec uczęszczał do „Zakładu Naukowego Jenerała P. Chrzanowskiego”, a następnie do szkoły im. E. Konopczyńskiego. W lecie 1915 wyjeżdża na wakacje do stryja Macieja Rogowskiego (*), do...
5
5 (6)
Tomasz A S
24-03-2014
Tekst opublikowany po raz pierwszy 31 lipca 2013 roku na portalu Niepoprawni.pl Powstanie, to następny okres wojny, gdy Opatrzność Boska nad nami czuwała. Po drugiej stronie ulicy Białobrzeskiej 33, na Ochocie, trochę na skos, była szkoła Szachtmajerowej i tam istniała krótko powstańcza placówka. Stał powstaniec w biało-czerwonej opasce przed wejściem. Pamiętam to, bo starsze rodzeństwo mi go pokazało. Przez Ojca wcześniej przygotowane były bloki betonowe przed okienkami piwnicy naszego domu. Chroniły od pocisk...
5
5 (6)
Godziemba
24-03-2014
W końcu września 1939 roku żołnierze sowieccy wkroczyli do Łomży.      W przeddzień agresji sowieckiej na Polskę, w dniu 16 września 1939 roku w rozkazie nr 005 Rada Wojenna Frontu Białoruskiego wskazywała, iż „idziemy nie jako zdobywcy, lecz jako wyzwoliciele naszych braci Białorusinów, Ukraińców i ludu pracującego Polski”.      W propagandowych materiałach podkreślano, iż „narody Związku Sowieckich Socjalistycznych Republik wyciągnęły do was rękę z bratnią pomocą...
5
5 (4)
Niepoprawne Radio PL
21-03-2014
U nas na żywo  
0
Brak głosów
Krzysztof Karnkowski
19-03-2014
„Oddziały wyklętych” Szymona Nowaka to zbiór kilkunastu historii poszczególnych oddziałów partyzanckich, które w obliczu zdobycia władzy w Polsce przez komunistów miejscowych i Sowietów, bądź zdecydowały się na kontynuację walki zbrojnej, bądź zaryzykowały przebicie się na Zachód. Czasem łączyło się to z przewędrowaniem przez prawie całą Polskę i kawał Europy, czasem też kończyło się dramatycznie, jak wyprawa por. Podkowy, wydanego czeskiej bezpiece przez Amerykanów. Jednak...
5
5 (3)
Godziemba
19-03-2014
Władysław Studnicki był zdecydowanym  przeciwnikiem współpracy polsko-rosyjskiej.      „Kapitałem politycznym – podkreślał Studnicki – jaki urobiłem sobie na Syberii była znajomość Rosji i niechęć ku niej jako głównej antagonistki Polski”. I dodawał: „Stosunki polsko-rosyjskie dadzą się streścić w słowach: 15 wojen, podziały, ujarzmienie, powstania, prześladowania, męczeństwo i bohaterstwo jednostek, niewola, (…) sprzeczność cywilizacyjna, sprzeczność ustrojowa od...
5
5 (6)
Godziemba
17-03-2014
Władysław Studnicki był zdecydowanym krytykiem cywilizacji moskiewskiej.      Władysław Gizbert-Studnicki urodził się w 1866 roku w Dyneburgu w szlacheckiej rodzinie. Po ukończeniu gimnazjum realnego w Dyneburgu, w 1885 rozpoczął studia w Szkole Handlowej Kronenberga w Warszawie, gdzie związał się z ruchem socjalistycznym. Aresztowany w 1889 roku trafił do X Pawilonu warszawskiej Cytadeli, a następnie został skazany na zesłanie na Syberii. Po zwolnieniu w 1893 roku wyjechał do Omska, a potem do Tobolska, gdzie pracował...
5
5 (2)
Ellenai
15-03-2014
Historia Arki Przymierza jest jedną z najbardziej tajemniczych opowieści biblijnych. Od lat archeolodzy, jak do tej pory bezskutecznie, poszukują jakichkolwiek informacji na jej temat. Zgodnie z zapisami pochodzącymi z Biblii, Arkę wykonali żydowscy rzemieślnicy, kierując się wskazówkami udzielonymi im przez samego Boga. Była to dosyć duża skrzynia z drewna akacjowego, wyłożona wewnątrz i ozdobiona na zewnątrz złotem, w której oprócz  dekalogu spisanego na dwóch kamiennych tablicach przechowywano także laskę...
5
5 (6)
Ellenai
09-03-2014
Dla chwili odpoczynku od bieżących spraw i gorącej ostatnio polityki, zapuśćmy się po raz kolejny w fascynujący świat tajemniczych artefaktów. Tajemnicze artefakty   to zarówno te obiekty, które zostały odkryte, ale mamy problemy z wyjaśnieniem ich funkcji czy pochodzenia, ale także i te, których istnienia się domyślamy, natomiast nie wiemy, gdzie ich szukać. O tych pierwszych pisałam we wcześniejszych notkach. Do tych drugich należy niewątpliwie Święty Graal, najcenniejszy artefakt chrześcijan, któ...
4.5
4.5 (8)
07-03-2014
„Przywiozłem wam pokój”.   W drugiej połowie lat `30 ub. wieku mieliśmy appeasment. Żałosny, ale szlachetnie wyglądający facet w kapelutku i z parasolem przyniósł „nam” pokój. Appeasment skończył się 1 września 1939 roku. Potem była wojna. Światowa.   W latach `70 ub. wieku mieliśmy detente. Nijaki facet z USA podpisał z sowieckim gerontem akt końcowy KBWE. Detente skończyło się agresją sowiecką w Afganistanie. Wojna w Afganistanie trwa nadal.   Pierwsza dekada XXI...
5
5 (6)
06-03-2014
Wojna krymska z lat 1853 – 1856 to mocno zakurzony i zapomniany już epizod historii. Ale dwa wydarzenia z nią związane, które rozegrały się na polu bitwy pod Bałakławą jednego dnia, 25 października 1854 roku (http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Ba%C5%82ak%C5%82aw%C4%85 ) nie zostały ze szczętem zapomniane. Mało tego, stały się elementem zbiorowej wyobraźni, a jednocześnie synonimami postaw i działań skrajnie przeciwnych.   Pierwsze z nich to „Szarża Lekkiej Brygady”, synonim głupoty i niekompetencji dow...
5
5 (5)
geoal
02-03-2014
1 marca uczestniczyłem w skromnych, lokalnych obchodach związanych z dniem Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość organizowana przez władze samorządowe rozpoczęła się tradycyjną mszą, której jasną stroną było patriotyczne kazanie, zaś ciemną wytyczały rozmieszczone pod ścianami poczty sztandarowe miejscowych szkół, z ich w większości pochodzącymi z łapanki znudzonymi młodzieńcami, środek okupowały nic nie wyrażające twarze notabli. Przejmującym akcentem był apel poległych, gdy wspomniano Żołnierzy Wyklętych i rozległy się przejmujące...
5
5 (8)
raven59
02-03-2014
1 marca to dzień, który „zadomowił się” w kalendarzu historycznym Polaków.  Pogoda – jak to zwykle 1 marca i w okolicach tej daty - nie „rozpieszczała” uczestników obchodów. W rozmowach dało się napotkać niezrozumienie dlaczego akurat 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych tak nieszczęśliwie określonymi „Żołnierzami Wyklętymi” (wyklętymi przez sowieckich okupantów i ich polskich pomagierów)? Czyż nie lepiej...
5
5 (3)
01-03-2014
W ub. roku na łamach dawnych Niepoprawnych zainicjowałem akcję uczczenia Dnia Żołnierzy Wyklętych poprzez publikację notek biograficznych i wspomnieniowych na Ich temat. Chyba było to dość udane przedsięwzięcie. Pozwolę sobie więc dzisiaj uczcić pamięć Wyklętych wznawiając (z niewielkimi zmianami) swoją notkę Macieju Kalenkiewiczu.   Biezrukij Major – tak nazwali Go w NKWD.   „Należał do najbardziej ideowych ludzi, jakich spotkałem w swoim życiu . Wierzył, że moc moralna naszych ludzi przyniesie nam i Polsce...
5
5 (2)
Krzysztof Karnkowski
27-02-2014
„Święty na polu chwały” to pozycja tyleż ciekawa, co skromna, raczej książeczka, niż książka. Dziennikarz Tomasz Pompowski poświęca ją postaci ks. Vincenta Capodanno, kapelana amerykańskich żołnierzy w Wietnamie. Capodanno nie wahał się przed wyruszaniem z żołnierzami na najtrudniejsze akcje, choć unikał, na ile było to możliwe, noszenia broni. Wreszcie zginął, do ostatniej chwili niosąc pomoc, pociechę i wiarę swoim kolegom.  Tłem tej poruszającej historii jest całkowite niezrozumienie sytuacji w Wietnamie przez...
5
5 (3)
Tomasz A S
27-02-2014
Moja notatka zawiera "lokowanie produktu" ;))) Dostałem w prezencie od syna DVD z filmem dokumentalnym o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim War games - Gry wojenne Kim naprawdę był płk Kukliński Ten pasjonujący film według scenariusza i w reżyserii Dariusza Jabłońskiego pokazywany był przez TVP, jak zwykle tego rodzaju filmy, w porze "nieoglądalności", (ostatnio po północy), więc wiele osób nie miało możliwości się z nim zapoznać. W filmie wypowiadają się najważniejsi żyjący (w 2008 roku, bo wtedy...
5
5 (2)
geoal
26-02-2014
W ostatnich tygodniach pojawiło się kilka tekstów dotyczących "wygonionych" z Ziem Zachodnich, oczywiście z zastrzeżeniem, iż notki te "nie są wyrazem współczucia dla ludności ... pochodzenia niemieckiego", a traktować je należy jako hołd oddany prawdzie historycznej, ukazanie dorobku zwykłych ludzi, którzy tam żyli, tworzyli, zostawili swe ślady. Już za kilka dni, w terminie 18-19 stycznia 2014 roku odbędą się zawody Pucharu Świata w narciarstwie biegowym w Jakuszycach. Nazwisko Justyny Kowalczyk...
5
5 (2)
KaNo
25-02-2014
Pomnik "Partyzantów" tworzyłem w Ameryce... Ścigani po lasach jak dzikie bestie, torturowani w piwnicach UB, maltretowani z mściwą satysfakcją mordowani w katowniach MO, grzebani potajemnie nocami w nieznanych do dzisiaj grobach. To dla Nich - stworzyłem ten: Symbol Golgoty Polskich Bohaterów. Andrzej Pityński   Pułkownik Ryszard Kukliński był ostatnim żołnierzem wyklętym w PRL, skazanym na karę śmierci wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 23 maja 1984 r. (sygn. akt So. 183/84...
5
5 (16)
raven59
25-02-2014
W niedzielę uczestniczyłem w jednym ze spotkań rozpoczynających obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem spotkania byli Solidarni 2010 a gośćmi specjalnymi byli żołnierz oddziału Zapory Zbigniew Matysiak ps. "Kowboj" i dr Ewa Kurek autorka książek m.in. o Zaporczykach. W trakcie tego niezmiernie interesującego i długiego spotkania odbył się pokaz filmu w reżyserii i wg scenariusza Ewy Kurek pt.: Major Zapora. Film był inspiracją do późniejszych wspomnień Zbigniewa Matysiaka przeplatanych anegdotami i...
4
4 (5)
Everyman
24-02-2014
Przez kilka ostatnich dni przyspawany do ekranów wszystkich dostępnych mi stacji i komunikatorów śledziłem – jak pewnie wszyscy w Polsce - przebieg wydarzeń na Ukrainie. Im dłużej to trwało tym z większą mocą nasuwały się analogie do naszej najnowszej historii i szerzej otwierały oczy na przewrotny sposób jej interpretacji.  Dziś wiem, że nie mnie jednemu kojarzył się skrwawiony Majdan z masakrą niewinnych ludzi na Wybrzeżu w 1970r. Podczas mszy w Katedrze Mariackiej w Gdańsku arcybiskup Głódź nawiązał...
5
5 (15)
alchymista
22-02-2014
Życie w regionie instytucjonalnej niestabilności i ciągłych kryzysów.   Na Ukrainie żałoba i wielka radość, a dla Rosji i dobrych wujków z Zachodu pauza strategiczna przed kolejnym starciem cywilizacji. Marszałek ukraińskiej konfederacji Oleksandr Turczynow stwierdził dzisiaj w parlamencie: „centrum władzy jest tutaj”. Człowiek ten przyjął na siebie taką rolę, że albo jest najlepszym przyjacielem Kremla, albo od dziś jego wrogiem nr 1. Może się o tym kiedyś dowiemy, gdy powstanie ukraiński IPN i...
3
3 (4)
Krzysztof Karnkowski
21-02-2014
Rano Grzegorz Braun był gościem Radia Wnet, o wczesnym popołudniem w warszawskim kinie Luna odbyła się premiera trzeciej części „Transformacji”. Myślę, że naszym czytelnikom nie trzeba przybliżać całego cyklu, gdyby jednak spróbować streścić go jednym zdaniem, jest to historia komunizmu jako zbrodniczego, opartego na przemocy i operacjach służb specjalnych systemu. Jest to też opowieść o (skutecznym) usypianiu czujności zachodu, manipulowaniu opinią publiczną, ilustrowana wypowiedziami wielu historyków i ekspert...
5
5 (4)
Stefan Bryś
21-02-2014
Europa postmodernizmu i postchrześcijańska nieświadomie lub świadomie powróciła do kultury i filozofii greckiej. Warto pamiętać o tym, że to Platon chciał filozofią zbawiać człowieka zupełnie tak, jak świat współczesny prawem. Człowiek to przecież wygnany bóg, duch upadły |nadczłowiek| przez nieszczęście tylko związany z materią. Nagle, w obliczu tego, co sam odkrywa, staje przed zadaniem bardzo trudnym: odzyskania prawdy i próba odnalezienia drogi powrotu do swojej prawdziwej ojczyzny. Platon pisał przecież tak:...
5
5 (5)
Tomasz A S
19-02-2014
W latach 70., w czasach obowiązującego kłamstwa na temat Katynia, pewien człowiek stworzył domowym sposobem niezwykłe nagranie. Zaginęło ono w stanie wojennym, jednak odnalezioną kopię ktoś przyniósł do Polskiego Radia dopiero ... w 2010 roku "Słowo Katyń słyszało się oficjalnie w powojennej Polsce do wczesnych lat 50. W okresie wojny obowiązywała w tym zakresie nawet pewna gorliwość, której przykładem może być zbiórka na czołg 'Mściciel Katynia', prowadzona przez Wolną Polskę, moskiewski organ Związku...
5
5 (6)
19-02-2014
Wszyscy wiemy, że Chuck Norris dokonywał bohaterskich wyczynów podczas i po wojnie wietnamskiej. A jeśli ktoś nie wie, to zawsze może się dowiedzieć oglądając film „Missing in Action” lub jego sequele.   Ale już nie wszyscy wiedzą, że Norris faktycznie wykazał się niebywałą odwagą w Wietnamie. Tyle, że ten Norris nie miał na imię Chuck, tylko Thomas. Thomas Rolland Norris.   Skoro już jesteśmy przy filmach fabularnych o wojnie wietnamskiej, to przypomnę jeszcze jeden, oparty na autentycznych...
5
5 (6)
Tomasz A S
18-02-2014
    Majdan płonie. Przypomina mi o związkach rodzinnych z tamtymi stronami. Jaki to związek, pokazują to poniżej cytowane fragmenty z dwóch tomów wydawnictwa TN KUL o moim stryjecznym dziadku Walerianie: „Na Ukrainie Trybunał Rewolucyjny w Kamieńcu podolskim wydał 2 września 1922 r. wyroki śmierci na pięciu księży: Władysława Dworzeckiego, Waleriana Szymańskiego, Ryszarda Szyszkę, Feliksa Lubczyńskiego i Antoniego Niedzielskiego, na kilka osób świeckich, po czym orzeczenia wysłano przez...
5
5 (6)
Ellenai
18-02-2014
Zanim zaczniemy się zastanawiać nad tak postawionym pytaniem,  jeszcze jedna zagadka sprzed tysiącleci – wydawać by się mogło, że stosunkowo dobrze zbadana przez naukę - wyginięcie mamutów. Specyficzne okoliczności, w jakich odnajdują się ich szczątki, dały asumpt do dużo szerszych, ciekawych, nieudowodnionych jeszcze, acz i nie sfalsyfikowanych zarazem hipotez. Przyjmuje się, że ostatnie mamuty na stałym lądzie wyginęły około 10 tysięcy lat temu. Niewielka populacja mamutów przetrwała dłużej, bo do ok. 4000 lat...
5
5 (8)
Geolog1988
18-02-2014
Dzisiaj rano przeczytałem poruszający komentarz użytkownika JaN, pod tekstem "Jeśli my zapomnimy o nich... (2)". Pozwolę sobie przytoczyć ten komentarz:   To bardzo przygnębiające że SBcy mają wysokie emerytury na które na pewno sobie niczym nie zasłużyli a my głodem przymieramy a nasi koledzy od lat leżą w zapomnianych mogiłach. Kilka dni temu byłem na cmentarzu na grobie mojego kolegi z Solidarności z którym podczas demonstracji na Starówce własnymi ciałami osłanialiśmy kobiety pod pałacem...
5
5 (12)
Geolog1988
17-02-2014
Trzy przypadki, które zostaną niżej przedstawione są bezsprzecznie związane z polityką. O ile, w poprzednio opisywanych przypadkach czasem nie było to aż tak oczywiste, to tutaj jest to fakt nie do obalenia. Niżej opisani "samobójcy", byli bowiem czynnie zaangażowani w działalność opozycyjną i niepodległościową, a także byli oni "rozpracowywani" przez organy MSW.   Śp. Zbigniew Simoniuk Człowiek ten był na tyle "bezczelny", aby dwukrotnie zgłosić porwania, których według jego...
5
5 (6)
Ellenai
17-02-2014
Przyjmuje się dziś, że historia homo sapiens* czyli człowieka rozumnego, do którego zalicza się zarówno człowiek współczesny, jak  i człowiek kopalny z paleolitu, nie sięga dalej niźli 150 tysięcy lat wstecz – i to w najbardziej już szalonych porywach datowania, bowiem według poglądów ewolucyjnych współczesny gatunek człowieka powstał na południu Afryki, co najwyżej 100 000 lat temu i dotarł do Europy, w formie człowieka z Cro-Magnon, około 70 000 lat później, zastępując neandertalczyka, kt...
5
5 (3)
Godziemba
17-02-2014
6 lutego 1944 roku rozpoczęły się obrady niemieckiego okrągłego stołu, które doprowadziły ostatecznie do likwidacji III Rzeszy.      9 listopada 1938 roku podczas uroczystości upamiętniających pucz monachijski z 1923 roku, Maurice Bavaud dokonał udanego zamachu na Adolfa Hitlera. Jego następcą został marszałek Hermann Goering, który zrezygnował z dalszej ekspansji terytorialnej III Rzeszy, zadawalając się przyłączeniem Austrii oraz Sudetów.      Wkrótce jednak III Rzesza...
5
5 (7)
Administracja
17-02-2014
Z przyjemnościa informujemy, że wydawnictwo Rafael jest kolejnym wydawnictwem, z którym nasz portal nawiązął współpracę. Na początek przedstwiamy państwu informacje o książce "Święty na polu chwały". Pragniemy zaprezentować opowieść o człowieku, który podbił nasze serca... z nadzieją, że podbije także serca polskich czytelników tej książki. Chcielibyśmy, aby historia o ks. Vincencie Capodanno, słudze Bożym, którego proces beatyfikacyjny jest w toku, była nie tylko ciekawą lekturą, ale też...
5
5 (4)
nurniflowenola
15-02-2014
Nowy Polski Show przypomina mało znany fakt: 23 lutego mija dokładnie 180 lat od chwili, kiedy do Portsmouth przybyła pierwsza grupa polskich emigrantów. W 1834 roku 212 żołnierzy, którzy zostali wygnani ze swojej Ojczyzny, w drodze do Ameryki zatrzymało się w tym brytyjskim mieście, jak się wkrótce okazało na stałe. To Powstańcy Listopadowi – więzieni i torturowani przez zaborców, a na końcu wyrzuceni z kraju. Żaden z nich nie doczekał się powrotu do Wolnej Polski. Większość z nich spoczywa na cmentarzu...
0
Brak głosów
Max
11-02-2014
Przed chwilą spojrzałem na kalendarz i coś mi się przypomniało - właśnie mija 200 lat od jednej z najpiękniejszych kampanii militarnych w dziejach wojskowości, od desperackiej obrony Francji przed wojskami koalicji antynapoleońskiej. Jest już po Lipsku (październik 1813), a zarazem, wydawałoby się, "po ptokach", wróg dawno już wkroczył w granice Francji, ale dzieją się cuda.  Między 10 a 14 lutego 1814 roku cesarz, mając do dyspozycji marne 30 tysięcy ludzi, stawia czoło 120 tysięcznej armii pruskiej pod wodzą tego samego Bluchera,...
5
5 (7)
coryllus
11-02-2014
Pewnie zastanawiacie się skąd ten tytuł? Niby dlaczego Guarani mają otrzymać izraelskie paszporty? Za chwilę wszystko wyjaśnię, powiem tylko, że ci, którzy kupili moją książkę „Baśń jak niedźwiedź. Historie amerykańskie. Część I”, wiedzą o tym już od dawna. Ich z pewnością ten tytuł nie zdziwił. Ja za to zdziwiłem się mocno zbierając materiały do tej książki, wszystkiego bowiem mogłem się spodziewać, tylko nie tego co znalazłem przy okazji opisywania konfliktu pomiędzy Jezuitami i ich państwem utworzonym na terenach zwanych wówczas Paragwajem...
5
5 (1)
Ellenai
10-02-2014
Kolejna porcja zagadek archeologicznych. Zaczniemy od tej, która fascynowała mnie przez wiele lat, a która dziś – niestety – wydaje się być udowodnionym zgrabnych oszustwem. Kryształowa czaszka Według indiańskich podań istnieje trzynaście starożytnych kryształowych czaszek naturalnej wielkości, z ruchomą żuchwą. Wszystkie one mają ponoć mówić lub śpiewać. Są nośnikami informacji ważnych dla rodzaju ludzkiego i odkrywają największe tajemnice życia i wszechświata. Tych 13 jednakowych czaszek nigdy nie odnaleziono. W XIX wieku zaczęły się...
5
5 (8)

Strony